شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260119753


شماره ثبت:
627
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1383/2/27
آدرس:
شهرضا خيابان وليعصر غربي پلاك 104/4 8614815389

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی جاوری 13153968
آقای علیرضا گلابی 13311114
بابک اباذری 13311114
آقای مهدی قنادی 13334011
آقای سید محمد حسین رضویان 13334011
آقای محمدهاشم توانگر 13334011
آقای محمدحسین فهیم 13490758
اسماعیل سنجری شهرضایی 14277990
آقای فرزاد محمدی 14277990
آقای احمدعلی محمدی 14277990
آقای کمال مصدق 14277990
علی ترابی 14295088
آقای محمد میرزابه 14295088
عبدالرضا باباربیع 14295088

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1225275
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی فوق العاده و هیئت مدیره ۲۵/۱/۹۱، ۲۵/۲/۹۱، ۲۷/۳/۹۱ ترازنامه سال ۸۹ بتصویب رسید. آقایان علی ترابی، مهدی قنادی، رحمت اله صاحبان، احمد ممیز، عبدالرضا بابا ربیع، علیرضا گلابی، محمد میرزابه بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و احمدرضا سلیمی و محمد هاشم توانگر بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال و مهدی جاوری و محمد حسین فهیم بعنوان بازرسان اصلی و منوچهر سنجری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد و محل شرکت به شهرضا بلوار شهید مطهری مجتمع تجاری الغدیر طبقه دوم انتقال یافت. علی ترابی بسمت رئیس هیئت مدیره رحمت اله صاحبان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال و مهدی قنادی بسمت مدیرعامل برای مدت یک سال انتخاب شدند و در تاریخ ۱۲/۸/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۱۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۵۱۳۴۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280726
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا سهامی عام شماره ثبت ۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره ۴/۹/۹۲ و ۱۰/۹/۹۲ ترازنامه سال ۹۱ بتصویب رسید و آقایان مهدی جاوری و محمد حسین فهیم بعنوان بازرسان اصلی و آقای علی نعیم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و آقای مهندس مهدی قنادی بسمت مدیر عامل برای مدت یک سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و در غیاب رئیس نایب رئیس حق امضا خواهد داشت و در تاریخ ۴/۱۰/۹۲ ذیل ثبت شرکتها ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۱۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۲۴۷۳۹ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997543
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا ثبت شده به شماره ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است ۱ آقایان محمدهاشم توانگر، علی ترابی، مهدی قنادی، احمد ممیز، رحمت اله صاحبان، محمد میرزابه و عبدالرضا باباربیع به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت ۲ سال و آقای منوچهر سنجری، محمدحسین فهیم و کمال مصدق به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲ هیئت مدیره از بین خود اقای علی ترابی را به سمت رئیس، رحمت اله صاحبان را به سمت نائب رئیس (هیئت مدیره) و مهدی قنادی را به سمت مدیرمل شرکت تعیین نمودند و کلیه اسناد و اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نائب رئیس و مهر شرکت معتبر است. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153968
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای کمال مصدق با کدملی ۱۱۹۸۹۳۸۰۳۱ و آقای مهدی جاوری با کدملی ۱۱۹۹۳۷۲۵۳۶ به سمت بازرسان اصلی و آقای محمدحسین فهیم با کدملی ۱۱۹۸۹۲۶۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۰۶۲۶۵۱۰۵۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311114
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و بیلان سال ۹۴ به تصویب رسید. آقای اسماعیل سنجری شهرضایی با کد ملی۱ ۱۱۹۸۹۸۲۷۳ و آقای علی ترابی با کد ملی ۱۱۹۹۴۹۷۳۹۸ و آقای مهدی قنادی با کد ملی ۱۱۹۸۹۰۹۲۴۲ و آقای سید محمد حسین رضویان باکد ملی ۱۱۹۹۰۸۲۳۶۸ و آقای عبدالرضا باباربیع با کد ملی ۱۱۹۸۹۰۱۱۶۰ و آقای محمد میرزابه با کد ملی ۱۱۹۸۹۶۶۹۳۹ و آقای محمد هاشم توانگر با کد ملی ۱۱۹۸۹۵۹۴۳۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان علیرضا گلابی با کد ملی ۱۱۹۸۹۱۱۲۹۸ و بابک اباذری با کد ملی۱۱۹۹۱۱۹۱۰۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۲۷۲۹۶۸۶۲۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311124
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند الف ماده ۳ اساسنامه (عبارت سرمایه گذاری و مشارکت و ارائه خدمات حمل و نقل، ترابری مسافر و کالا) حذف گردید و موضوع شرکت از ۵ بند به ۴ بند کاهش یافت. ش۹۵۱۱۲۷۱۰۱۲۳۴۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334011
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ترابی با بشماره ملی ۱۱۹۹۴۹۷۳۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل سنجری شهرضایی بشماره ملی ۱۱۹۸۹۸۲۷۳۱ به سمت نائب رئیس محمد میرزابه با بشماره ملی ۱۱۹۸۹۶۶۹۳۹ به سمت منشی جلسه مهدی قنادی بشماره ملی ۱۱۹۸۹۰۹۲۴۲ به سمت عضو اصلی و مدیرعامل عبدالرضا باباربیع بشماره ملی ۱۱۹۸۹۰۱۱۶۰ به سمت عضو اصلی محمد هاشم توانگر بشماره ملی ۱۱۹۸۹۵۹۴۳۶ به سمت عضو اصلی سیدمحمد حسین رضویان بشماره ملی ۱۱۹۹۰۸۲۳۶۸ به سمت عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق عادی با مهر شرکت و امضای مدیرعامل و اوراق واسناد مالی، با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درصورت غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و نائب رئیس و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۱۶۱۸۱۹۱۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13490758
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ آقای کمال مصدق به کدملی ۱۱۹۸۹۳۸۰۳۱ و آقای مهدی جاوری به کدملی ۱۱۹۹۳۷۲۵۳۶ بسمت بازرسین اصلی و آقای محمدحسین فهیم به کدملی ۱۱۹۸۹۲۶۸۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و بیلان سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۴۱۰۴۶۳۳۱۴۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14277990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی قنادی با کدملی ۱۱۹۸۹۰۹۲۴۲، آقای علی ترابی با کدملی ۱۱۹۹۴۹۷۳۹۸، آقای اسماعیل سنجری شهرضایی با کدملی ۱۱۹۸۹۸۲۷۳۱، آقای سید محمدحسین رضویان با کدملی ۱۱۹۹۰۸۲۳۶۸، آقای عبدالرضا باباربیع با کدملی ۱۱۹۸۹۰۱۱۶۰، آقای محمد میرزابه با کدملی ۱۱۹۸۹۶۶۹۳۹ و آقای علیرضا گلابی با کدملی ۱۱۹۸۹۱۱۲۹۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای احمدعلی محمدی با کدملی ۱۱۹۹۷۲۷۹۵۴ و آقای فرزاد محمدی با کدملی ۱۱۹۹۲۳۶۷۴۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای کمال مصدق با کدملی ۱۱۹۸۹۳۸۰۳۱ و آقای مهدی جاوری با کدملی ۱۱۹۹۳۷۲۵۳۶ به سمت بازرسان اصلی و آقای محمد حسین فهیم با کدملی ۱۱۹۸۹۲۶۸۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۸۰۲۹۹۳۱۸۹۳۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ثامن شهرضا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۹۷۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ علی ترابی به کدملی ۱۱۹۹۴۹۷۳۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، اسماعیل سنجری شهرضایی به کدملی ۱۱۹۸۹۸۲۷۳۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره، مهدی قنادی به کدملی ۱۱۹۸۹۰۹۲۴۲ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل، سیدمحمدحسین رضویان به کدملی ۱۱۹۹۰۸۲۳۶۸ و عبدالرضا باباربیع به کدملی ۱۱۹۸۹۰۱۱۶۰ و محمد میرزابه با کدملی ۱۱۹۸۹۶۶۹۳۹ و علیرضا گلابی به کدملی ۱۱۹۸۹۱۱۲۹۸ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق عادی با مهر شرکت و امضای مدیرعامل و اوراق و اسناد مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در صورت غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۰۵۵۷۲۸۰۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه