شرکت سیمین نو اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260105565


شماره ثبت:
525
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1336/6/27
آدرس:
اصفهان - بلوار ميرزا كوچك خان - كارخانه سيمين اصفهان 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9550726
آگهی تغییرات در شرکت سیمین نو اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۵۵۶۵

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. ۱ آقایان اکبر امین، رضا نیلفروش زاده، حسن ارفع و شایان تابان و کریم صلاح اصفهانی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای اکبر امین را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رضا نیلفروش زاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کریم صلاح اصفهانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت مدیرعامل و همراه باامضای یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۴/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه