شرکت ریسندگی و بافندگی آذر اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10260104049


شماره ثبت:
515
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1335/9/26
آدرس:
اصفهان - خيابان امام خميني - نرسيده به پل شهيد خرازي - طبقه فوقاني داروخانه رفاه 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9989115
آگهی تغییرات در شرکت ریسندگی و بافندگی آذر اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت ۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۴۰۴۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقایان سید محمد علی اخوان طباطبایی، سید محمد حسن اخوان طباطبایی، محمد حسن عابدی، حاج حسینعلی خراسانی، خانم سمیه اخوان طباطبایی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی مجربان پویا و خانم شهرزاد طاهری پور بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای سید محمد علی اخوان طباطبایی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حاج حسینعلی خراسانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد اخوان طباطبایی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات و اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه