شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10240091766


شماره ثبت:
6190
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1385/7/22
آدرس:
اردبيل،خيابان ملت ،اول خيابان بيضاء اردبيلي(اسماعيل بيگ)،سمت راست طبقه اول واحد 1و2 5614765516

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فتحعلی ولایی 9846305
آقای بابک اذری 13473032
آقای سیدرایت میرمجیدی هشجین 13473032
محمد آستانی 13473032
آقای بهنام پورصادق 13473032

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 948799
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و تواما نشریه محلی عصر اردبیل جهت درج آگهی‌های قانونی بعدی و درج تصمیمات و تغییرات ثبتی شرکت انتخاب گردیدند. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۷۹۷۶۵۵۵۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170926
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان برابر سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردید. ش۶۶۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۹۳۳۳۸۶۲۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846305
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل سهامی عام شماره ثبت ۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش بسمت بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی به کد ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و تواما نشریه محلی عصر اردبیل جهت درج آگهی‌های قانونی بعدی و درج تصمیمات و تغییرات ثبتی شرکت انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958242
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی خاص) ثبت به شماره ۶۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳/۵/۹۰ و به موجب نامه شماره ۱۴۷۷۶۳/۱۲۱ مورخه ۴/۵/۹۰ سازمان بورس و اراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاد گردیده است. ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به (سهامی عام) تبدیل گردید. ۲ اساسنامه آن مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسیده است. ۳ اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. (*) نام و شماره ثبت شرکت: سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۶۱۹۰ (*) موضوع شرکت: الف: موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام. سهم الشرکه واحد‌های سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، و موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیاید ۲ سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رایانه‌ای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. (پس از اخذ مجوز ازمراجع ذیصلاح). ب: موضوع فعالیت فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رایانه‌ای شرکتها، موسسات یاصندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. ۳ سرمایه گذاری در سایر دارای‌ها از جمله دارایی‌ها فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:۴ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری. ۴۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار. ۴۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار. ۴۴تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره یک: ترکیب دارائی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارائی‌های خود را (که از نصف دارائی‌های شرکت کمتر نخواهد بود.) با رعایت نصاب‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارائی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر شرکت موقتا می‌تواند بخشی از این دارائیها را به صورت دارائیها و سرمایه گذاری هایی موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. تبصره دو: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تسهیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح نماید و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد. (پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح). (*) مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک سبلان فاز ۱ خیابان خیرین ۲۰ متری گلستان قطعه ۶۷۳ کدپستی ۷۶۹۵۷ ۵۶۱۹۷ (*) مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. (*) سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال که به ۵ هزار سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم که تماما تادیه شده است. (*) مشخصات اعضای هئیت مدیره: آقای محمد آستانی به سمت رئیس هئیت مدیره، الماس جعفری به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقایان علی عباسی و ولی مستی به سمت اعضای هئیت مدیره و آقایان علی عباس و ولی مستی به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای سجاد کریمی به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره. (*) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقوقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک ذیل حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ اصل برگه سهام ۴ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. (*) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود به پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. (*) مبلغ دیون شرکت و مبلغ دیون اشخاص ثالث: به استناد اقلام مندرج در حساب‌های شرکت، شرکت هیچ گونه دیون دیگری ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است. (*) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های بعدی شرکت تعیین شده است. (*) اساسنامه شرکت و ترازنامه حساب سود وزیان مربوط به دو سال قبل درصورت دارائی‌های شرکت اموال منقول و غیر منقول آن در مراجع ثبت شرکتها برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک اذری به کدملی ۰۰۶۱۲۴۸۴۵۲ از سوی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردبیل به عنوان نماینده حقیقی جهت تصدی حقوقی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل معرفی و با عضویت نامبرده در سمت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل موافقت گردیده است ش۹۴۱۲۰۲۱۱۸۴۸۰۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701259
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه، سود وزیان، صورت گردش جریان وجوه نقد و گزارش حسابرس بازرس قانونی و گزارش فعالیت هیئت مدیره) منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به شماره ثبت۲۱۲۲۸ به عنوان بازرس اصلی وقانونی و. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به عنوان بازرس علی البدل قانونی شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل برای مدت یکسال مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۸۹۱۷۳۱۴۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294469
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید صورتهای مالی اعم از ترازنامه، صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد و گزارش فعالیت هیئت مدیره، یاداشتهای توضیحی وسایر برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به اتفاق آراء تصویب و مورد تائید اعضاء قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵به شماره ثبت۲۱۲۲۸به عنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس شرکت انتخاب و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به شماره ثبت۸۹۷۷به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۱۷۴۸۸۹۱۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347507
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۵۱۰۹ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نمین به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۶۶۲۹ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بیله سوار به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۳۳۱۰ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خلخال به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۳۰۲۲۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مشگین شهر به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۳۲۹۳۰ به عنوان اعضای حقوقی اصلی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل برای دوره جدید انتخاب شدند. شرکت تعاونی عدالت شهرستان نیر به عنوان عضو علی البدل اول و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کوثر به عنوان عضو علی البدل دوم برای دوره جدید به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۲۱۹۱۳۷۸۴۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بابک آذری به کدملی ۰۰۶۱۲۴۸۴۵۲ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اردبیل به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۵۱۰۹ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای محمدآستانی به کدملی۱۴۶۴۴۶۹۱۰۵ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نمین به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۱۶۶۲۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای سیدرایت میرمجیدی هشجین به کدملی۱۶۳۹۵۵۸۹۴۲ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خلخال به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۳۰۲۲۳به عنوان عضو هیات مدیره و آقای بهنام پورصادق به کدملی ۱۴۶۳۰۵۲۶۲۶ به نمایندگی ازشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مشکین شهر به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۳۲۹۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۲۵۲۳۸۱۶۰۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13979320
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۱۷۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتهای مالی اعم از جریان وجوه نقد و گزارش سود وزیان و یادداشت‌های توصیفی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ تصویب شد. در راستای انتخاب بازرس قانونی برای دوره جدید سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ و رای گیری کتبی بعد از جمع آوری آراء، موسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارسیاق نوین جهان به عنوان بازرس اصلی قانونی و حسابرس شرکت انتخاب و موسسه حسابرسی رهبین به عنوان عضو علی البدل شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۱۲۶۶۵۴۸۶۳۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه