شرکت شهد آب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10220042449


شماره ثبت:
1075
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1363/2/29
آدرس:
استان آذربايجان غربي - شهرستان اروميه - بخش مركزي - شهر اروميه-محله وزيرآباد-جاده مهاباد-جاده جاده آغچه قلعه-پلاك 0-طبقه همكف- 5714185493

اشخاص

عنوان طبق آگهی
شهرام حیدری 1162178

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1162178
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام شهد آب شماره ثبت ۱۰۷۵ شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۲۴۴۹

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ بعد از تنفس مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ شرکت سهامی عام شهد آب، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۳۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام بعنوان بازرس اصلی، شهرام حیدری به کد ملی ۲۷۵۱۰۶۴۶۸۱ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین شد. ۴ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۲ تکمیل شد. ش۰۲۰۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۸۰۲۶۸۲ مسئول ثبت شرکتهای ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه