سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200248803
تبريز-- خيابان وليعصر- نبش خيابان توانير- روبروي پزشكي قانوني- شماره 6/1 5156986116
19
افراد
24
آگهی‌ها
19295
شماره ثبت
1385/1/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 594541
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده با توجه به استعفای آقای مهندس عیسی پور (مدیرعامل) شرکت آقای بهرام گیسی به کد ملی ۱۴۶۰۹۷۶۳۳۹ و کدپستی ۵۶۱۴۸۱۸۴۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آقای محمدرضایی قدیمی به کد ملی ۰۰۵۷۹۹۳۱۷۳ و کدپستی ۱۱۳۸۸۴۳۹۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید دارایی به کد ملی ۴۲۸۴۶۴۴۲۸۹ و کدپستی ۴۵۱۵۷۱۶۱۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا والی زاده به کد ملی ۴۳۷۰۰۴۰۰۱۹ و کدپستی ۴۵۸۱۹۶۸۷۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بشماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ و کدپستی ۱۵۱۷۹۳۷۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره به جای آقای حسین ایمانی آقای عباسعلی مینایی به کد ملی ۱۳۷۱۸۱۵۴۲۹ و کدپستی ۵۱۵۷۸۳۷۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بشماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای اسماعیل محمدی قزل داغی برای بقیه مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اختیارات مدیرعامل بشرح بند (ج از شماره ۱ الی ۱۰ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ و تعیین و تفویض شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۱۲۰۲۰۲۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680550
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ و نامه شماره ۱۸۵۳۱۸/۱۲۱ ۱۷/۴/۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و موارد ذیل در اجرای ماده ۲۸۰ قانون تجارت جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود: موضوع اصلی: فعالیت در زمینه پروژه‌های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن موضوعات فرعی: تهیه زمین و غیر منقول (عرصه و اعیان) اعم از خرید یا اجاره یا تملک یا از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه‌های ساختمانی مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه‌های شهرسازی و ساختمانی اعم از مسکونی تجاری تاسیساتی و.. انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار قبول مشاوره و نظارت و اجرا و انجام کارها و پروژه‌های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی تهیه و تولید مصالح و کلیه لوازم و ماشین آلات ساختمانی چه بصورت ایجاد کارخانه یا خرید از داخل یا خارج به منظور استفاده و فروش آنها خرید و وارد نمودن ماشین آلات مورد نیاز و مصالح ساختمانی و سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد جذب سرمایه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ایجاد ساخت توسعه و تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها واگذاری زمین واحدها ساختمانها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صورت فروش قطعی (نقدی یا اقساطی) یا اجاره به شرط یا امانی یا به هر طریق و معاوضه زمین با زمین یا مستغلات دریافت و کسب اعتبار هر گونه تسهیلات مالی از طریق اخذ تسهیلات یا مشارکت مدنی با بانکها و سایر سازمانهای تامین کننده منابع مالی یا پیش فروش مستحدثات هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقیقی با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا خرید و فروش سهام چه در داخل و یا خارج از کشور بطور کلی انواع سرمایه گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی تولیدی صنعتی و تجاری در صنایع ساختمان سازی ساختمان داری و شهرسازی بمنظور تامین زمین و خرید غیر منقول اعم از عرصه و اعیان و اجرای طرح و پروژه‌های مورد نظر و ایجاد و توسعه و تکمیل واحدهای مسکونی اداری تجاری مراکز فرهنگی و اجتماعی و فروش و واگذاری آنها بطرق مختلف و انجام مطالعات کاربردی و خدمات فنی و اجرایی و ساخت خرید نرم افزارها و سخت افزارها و توسعه فن آوری‌های ساختمانی و مستند سازی و ترویج و بومی سازی عقد قرارداد و موافقت نامه‌های بین المللی و انجام امور عملیات اداری مالی فنی تجاری و اجرایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع و اهداف شرکت باشد و مدت شرکت از تاریخ تاسیس بمدت نامحدود می‌باشد و مرکز اصلی شرکت آذربایجان شرقی تبریز سربالایی ولیعصر نبش خیابان توانیر پلاک ۶/۱ می‌باشد و شرکت فاقد شعبه می‌باشد و سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال می‌باشد که تماما توسط موسسین بشرح زیر تادیه شده است مبلغ ده میلیون ریال در تاریخ ۱/۹/۸۵ نقدا به حساب جاری ۸۵۷۴۲۳۴۹ بانک مسکن شعبه مرکزی تبریز واریز و مبلغ نود و نه میلیارد و نهصد و نود میلیون ریال طی سند حسابداری شماره ۱۲۸۲ مورخ ۳۰/۳/۸۶ و دویست میلیارد ریال طی سند حسابداری ۷۳۵ مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ از محل مطالبات حال شده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) تامین گردیده است. و شرکت سهام ممتاز ندارد و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ به نمایندگی آقای عباسعلی مینایی به کد ملی ۱۳۷۱۸۱۵۴۲۹ و کدپستی ۵۱۵۷۸۳۷۹۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ به نمایندگی آقای بهرام گسیلی به کد ملی ۱۴۶۰۹۷۶۳۳۹ و کدپستی ۵۶۱۴۸۱۸۴۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ و کدپستی ۱۵۱۷۹۳۷۷۱۱ به نمایندگی آقای محمدرضا والی زاده به کد ملی ۴۳۷۰۰۴۰۰۱۹و کدپستی ۴۵۸۱۹۶۸۷۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۲۱ به نمایندگی آقای محمدرضا رضایی قدیمی به کد ملی ۰۰۵۷۹۹۳۱۷۳ و کدپستی ۱۱۳۸۸۴۳۹۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ به نمایندگی آقای سعید دارایی به کد ملی ۴۲۸۴۶۴۴۲۸۹ و کدپستی ۴۵۱۵۷۱۶۱۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره می‌باشند و در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نمایندگان شخص حقیقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه کپی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهم تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی و بر اساس اساسنامه شرکت و اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود و بر اساس آخرین گزارش حسابرسی شده مبلغ دیون ششصد و هفتاد میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون ریال می‌باشد که شامل ششصد و شصت و چهار میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون ریال بدهی‌های جاری و پنج میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون ریال بعنوان بدهی‌های غیر جاری می‌باشد و در ضمن شرکت مبلغی بعنوان دیون اشخاص ثالث را تضمین نگرده است و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۳۴۶۲۷۶۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719319
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای محمد صادق پورمهدی به کد ملی ۱۷۳۸۵۶۴۲۸۲ و کدپستی ۵۱۵۷۶۹۷۹۹۱ به جای آقای سعید دارایی به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۴۷۱۲۵۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 924497
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده شعبه شرکت در استان زنجان به آدرس زنجان کوچه مشکی فلکه دارالقرآن طبقه فوقانی فروشگاه شاهد کدپستی ۴۵۱۳۸۵۹۸۳۶ تاسیس گردید و آقای محمدرضا والی زاده کد ملی ۴۳۷۰۰۴۰۰۱۹ و کدپستی ۴۵۱۵۶۵۵۹۸۱ به آدرس زنجان اعتمادیه خیابان چهاردهم پلاک ۴ واحد یک بعنوان مدیر شعبه تعیین گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۹۸۱۹۱۳۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1002717
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شماره ثبت ۷۸۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۹۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ و کدپستی ۱۵۱۷۹۳۷۷۱۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۲۱ شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۱۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب و سپس موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت ۳۳۰۹ تهران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل بشماره ثبت ۱۳۸۷۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای عباسعلی مینایی کد ملی ۱۳۷۱۸۱۵۴۲۹ و کدپستی ۵۱۵۷۸۳۷۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام گسیلی کد ملی ۱۴۶۰۹۷۶۳۳۹ و کدپستی ۵۶۱۴۸۱۸۴۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا والی زاده کد ملی ۴۳۷۰۰۴۰۰۱۹ و کدپستی ۴۵۸۱۹۶۸۷۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد صادق پور مهدی کد ملی ۱۷۳۸۵۶۴۲۸۲ و کدپستی ۵۱۵۷۶۹۷۹۹۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای حسن قدس کد ملی ۱۳۷۰۵۵۲۵۵۶ و کدپستی ۵۱۳۴۶۴۵۸۹۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و سپس اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و تفویض گردید: ۱ نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره. ۲) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۳) افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. ۴) عقد هرگونه قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. ۵) تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. ۶) درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چارچوب هر یک از عقود اسلامی. ۷) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول، حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره ۸) استخدام، عزل و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل، پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت ۹) اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و … اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. ۱۰) اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره شرکت می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۴۶۹۹۱۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043529
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده حدود اختیارات هیئت عامل شعبه زنجان شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب بشرح ذیل تعیین گردید ۱۲ نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات سازمانها موسسات و دوایر و شرکتهای دولتی وابسته به دولتی و ارگانها و نهادها و شرکتها و موسسات خصوصی در حوزه و استان مربوط به خود در ارتباط با امورجاری و در محدوده طرحهای تصویبی شرکت. ۲۲ دریافت مطالبات شعبه و پرداخت دیون آن در چهار چوب عملیات ابلاغی و آیین نامه معاملاتی شرکت ۳۲ افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری بنام شعبه با اخذ مجوز کتبی از دفتر مرکزی در هر یک از بانکها و حق برداشت آن با دو امضای اعضاء هیئت عامل ممهور به مهر شعبه در حوزه مربوط خواهد بود. ۴۲ عقد هر نوع قرارداد در محدوده بر نامه‌ها و طرحهای مصوب ابلاغ شده به شعبه از سوی دفتر مرکزی با اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اجرای پروژه‌ها و سایر امور جاری و اداری شعبه با رعایت کلیه قوانین، آئین نامه‌های ابلاغی و مقررات جاری و مربوطه. ۵۲ تهیه و خرید انواع مصالح و لوازم ساختمانی و لوازم مورد نیاز شعبه و کارگاهها در ارتباط با طرحهای مصوب طبق آیین نامه و دستور العمل ابلاغی از طرف شرکت. ۶۲ درخواست تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب در چهار چوب هر یک از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا قبول شرایط بانکها و موسسات مالی و اعتباری با اخذ مجوز از دفتر مرکزی شرکت. ۷۲ تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شعبه طبق روش و دستورالعمل ابلاغی از شرکت و تهیه گزارش مربوط به عملکرد هر ۳ ماده یکبار و ارسال آن به شرکت (دفتر مرکزی) ۸۲ جذب و بکارگیری نیروی انسانی در حد مورد لزوم و نیاز با هماهنگی مرکز و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها طبق ضوابط و دستور العمل‌ها و مقررات داخلی ابلاغی از دفتر مرکزی شرکت و عزل کارکنان و تسویه حساب با کارکنان در حد حدود اختیارات تفویضی از مرکز. ۹۲ خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول برای شعبه یا کارگاههای مربوط طبق دستورالعمل و آیین نامه ابلاغی از مرکز شرکت ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و مطروحه در این خصوص. ۱۰۲ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و ارائه هر گونه دادخواست یا لایحه دفاعیه یا لایحه تکمیلی در خصوص دعاوی له یا علیه با داشتن تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهشی فرجام مصالحه و تعیین وکیل یا عزل وکیل ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل ارجاع دعوی به داور و تعیین داور با اختیارات یا بدون اختیار صلح تعیین مصدق و کارشناس جلب شخص ثالث و دفاع از دعاوی شخص ثالث و دعوی متقابل و دفاع از آن و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال اعطای مهلت برای پرداخت دیون اشخاص و وصول مطالبات شعبه درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیقب و انجام و پیگیری کلیه امور مرتبط به پرونده‌های مطروحه و متشکله در محاکم مصالحه و قضایی و سازمان‌ها و مراکز ذیربط در ارتباط با فعالیت‌های جاری شعبه در حوزه مربوط از بدو الی ختم ضمن هماهنگی لازم با مدیریت امور حقوقی شرکت به منظور تشریفات قانونی مربوطه. ۱۱۲ بطور کلیه هیئت عامل و مدیر شعبه در ارتباط با امور جاری و ارجاعی و در چهار چوب مصوبات هیئت مدیره شرکت با رعایت کلیه ضوابط و مقررات جاری و حاکم دارای اختیارات لازم و کافی بوده که موارد فوق بعنوان تحلیل ذکر شده است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۶۲۷۳۸۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306092
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۱/۱۰/۹۲ که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده، صورت‌های مالی (ترازنامه حساب سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ تصویب و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت ۳۳۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و کدپستی ۱۴۶۶۹۹۴۵۸۶ و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ثبت ۸۴۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و کدپستی ۱۴۱۵۸۸۴۹۴۸ بترتیب بسمت (بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محمد صادق پورمهدی به کد ملی ۱۷۳۸۵۶۴۲۸۲ و کدپستی ۵۱۵۷۶۹۷۹۹۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۱۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۲۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی مینایی به کد ملی ۱۳۷۱۸۱۵۴۲۹ و کدپستی ۵۱۵۷۸۳۷۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شماره ثبت ۷۸۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهرام گسیلی به کد ملی ۱۴۶۰۹۷۶۳۳۹ و کدپستی ۵۶۱۴۸۱۸۴۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز ضرغام به کد ملی ۴۲۸۰۷۴۸۱۷۹ و کدپستی ۴۵۱۵۷۶۴۷۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۹۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ و کدپستی ۱۵۱۷۹۳۷۷۱۱ آقای علی اکبر کریمی به کد ملی ۰۵۳۴۰۳۹۰۶۵ و کدپستی ۴۵۱۳۸۶۹۹۹۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح بند ه صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ شماره ۱۸۵ خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۴۸۶۶۲۳۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595519
آگهی تصمیمات: شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورتجلسات هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ که در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ به این اداره واصل گردیده: آقای اسماعیل محمدی قزل داغی به کدملی ۲۷۵۰۶۹۲۵۸۱ و کدپستی ۵۷۱۵۶۱۳۳۱۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام گسیلی به کدملی ۱۴۶۰۹۷۶۳۳۹ و کدپستی ۵۶۱۴۸۱۸۴۵۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ و کدپستی ۱۶۵۸۱۳۶۹۴۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین ایمانی به کدملی ۱۵۸۱۳۵۷۰۴۴ و کدپستی ۵۱۶۶۸۸۵۱۴۵ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ و کدپستی ۱۵۱۷۹۳۷۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود عیسی پور به کدملی ۱۵۰۰۵۱۱۹۴۳ و کدپستی ۵۱۶۷۸۴۴۷۶۸ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و اختیارات مدیرعامل در ده بند بشرح زیر تعیین گردید: ۱ نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث در کلیه ادارات دولتی و غیره درچهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. ۳ افتتاح هر گونه حساب اعم از جاری وسرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. ۴ عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره. ۵ تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره. ۶ درخواست تسهیلات مالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب هریک از عقود مجاز. ۷ تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ضوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره. ۸ استخدام، عزل و نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم برشرکت. ۹ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و کلیه مسایل حقوقی در دادگاهها و … اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. ۱۰ اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900271
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۲۱/۱۱/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بشماره ۵۸۹ مشهد بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و کدپستی ۹۱۳۷۵۵۷۴۷۷ بسمت بازرس اصلی و آقای حسن حجی زاده کلاته سالاری به کد ملی ۰۷۹۳۴۵۹۶۴۸ و کدپستی ۹۱۳۷۵۵۷۴۷۷ بسمت بازرس علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921180
آگهی تصمیمات: شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳/۱۰/۹۰که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰به این اداره واصل گردیده، صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب سازمان حسابرسی بشماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ و کدپستی ۱۵۱۷۸۳۶۵۱۱ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923035
آگهی تصمیمات: شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱و۳۰/۱/۹۰ که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ به این اداره واصل گردیده، اعضای هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت و۱. شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) ۲. شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) ۳. شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) ۴. شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) ۵. شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب وسپس ۱. آقای اسماعیل محمدی قزل داغی نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره۲. آقای بهرام گسیلی نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره۳. آقای حسین ایمانی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره۴. آقای محمدرضایی قدیمی نماینده شرکت مهندسین سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره۵. آقای سعید دارایی نماینده شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره وآقای مسعود عیسی پور خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادارو بانکی با امضا ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا با همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اختیارات مدیر عامل بشرح بند (ج) از شماره ۱ الی ۱۰ صورتجلسه هیئت مدیره مورخه۳۱/۱/۹۰ میباشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093027
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۹ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم یکهزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش یافت و ماده شش اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397922
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب سهامی عام شماره ثبت ۱۹۲۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده شعبه شرکت در استان زنجان به آدرس زنجان کوچه مشکی فلکه دارالقرآن طبقه فوقانی فروشگاه شاهد کدپستی ۴۵۱۳۸۵۹۸۳۶ تاسیس گردید و آقای محمدرضا والی زاده کد ملی ۴۳۷۰۰۴۰۰۱۹ و کدپستی ۴۵۱۵۶۵۵۹۸۱ به آدرس زنجان اعتمادیه خیابان چهاردهم پلاک ۴ واحد یک بعنوان مدیر شعبه تعیین گردیدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10574244
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۸۹ که در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده آقای اسماعیل محمدی قزلداغی به کدملی ۲۷۵۰۶۹۲۵۸۱۱ و کدپستی ۵۷۱۵۶۱۳۳۱۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ تهران به شناسه ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام گسیلی به کدملی ۱۴۶۰۹۷۶۳۳۹ و کدپستی ۵۶۱۴۸۱۸۴۵۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۸۹۳۳ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۲۷۱۵ و کدپستی ۱۶۵۸۱۳۶۹۴۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حسین ایمانی به کدملی ۱۵۸۱۳۵۷۰۴۴ و کدپستی ۵۱۶۶۸۸۵۱۴۵ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ و کدپستی ۱۵۱۷۹۳۷۷۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی فرزین مقدم به کدملی ۱۳۷۸۷۵۴۹۲۱ و کدپستی ۵۱۶۶۸۸۳۴۳۳ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض شد ۱ نمایندگی قانونی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۳ افتتاح حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ۴ عقد هر نوع قرارداد موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقوقی و حقیقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیئت مدیره ۵ تهیه و خرید هر نوع مصالح لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیئت مدیره ۶ درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوبات شرکت در چهارچوب هر یک از عقود مجاز ۷ تنظیم دفتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیئت مدیره ۸ استخدام عزل و نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آن حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت ۹ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و … اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت ۱۰ اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839844
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده با توجه به استعفای آقای مهندس عیسی پور (مدیرعامل) شرکت آقای بهرام گیسی به کد ملی ۱۴۶۰۹۷۶۳۳۹ و کدپستی ۵۶۱۴۸۱۸۴۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آقای محمدرضایی قدیمی به کد ملی ۰۰۵۷۹۹۳۱۷۳ و کدپستی ۱۱۳۸۸۴۳۹۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید دارایی به کد ملی ۴۲۸۴۶۴۴۲۸۹ و کدپستی ۴۵۱۵۷۱۶۱۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا والی زاده به کد ملی ۴۳۷۰۰۴۰۰۱۹ و کدپستی ۴۵۸۱۹۶۸۷۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران بشماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳ و کدپستی ۱۵۱۷۹۳۷۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره به جای آقای حسین ایمانی آقای عباسعلی مینایی به کد ملی ۱۳۷۱۸۱۵۴۲۹ و کدپستی ۵۱۵۷۸۳۷۹۱۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بشماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره به جای آقای اسماعیل محمدی قزل داغی برای بقیه مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اختیارات مدیرعامل بشرح بند (ج از شماره ۱ الی ۱۰ صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ و تعیین و تفویض شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845730
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای محمد صادق پورمهدی به کد ملی ۱۷۳۸۵۶۴۲۸۲ و کدپستی ۵۱۵۷۶۹۷۹۹۱ به جای آقای سعید دارایی به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ و کدپستی ۱۵۴۷۸۳۵۳۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841476
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای علی اکبر کریمی از سمت مدیرعاملی شرکت فرهاد یاسمی به کدملی شماره ۱۳۷۸۹۱۱۵۶۳ بعنوان مدیرعامل جدید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و … با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارت دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول در ارذتباسط با موصوع شرکت و در جهت اجرایطرحهای مصوب شرکت در جهارچوب ضوابط و مقررات و آیین ماه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیلات مدیره درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در ششماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارایه آن به هیات مدیره استخدام، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و … اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش۹۵۰۳۱۹۷۶۴۷۸۱۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132659
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۵۲۰۴۶ , ۹۵۹ مورخ ۲۳/۰۸/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازطریق صدورسهام جدید ازتعداد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران (مبلغ ۲۷۱۰۳۶۴۵۸۶۸۱ ریال) و از محل واریز نقدی (مبلغ ۲۸۹۶۳۵۴۱۳۱۹ ریال) ازمبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۶۵۹۲۹۱۶۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200168
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی احمدی به کدملی ۰۰۵۸۲۵۳۸۱۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز جهت بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیات مدیره منصوب شدند. ش۹۵۰۹۳۰۶۸۵۲۷۱۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شد. شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ شرکت مهندسین مشار سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۰۳۸۲۰۲۹۱۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298838
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدصادق پور مهدی کدملی ۱۷۳۸۵۶۴۲۸۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت رئیس هیات مدیره) آقای عباسعلی مینایی کدملی ۱۳۷۱۸۱۵۴۲۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مهدی احمدی کدملی ۰۰۵۸۲۵۳۸۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیروس آیدین کدملی ۰۰۵۳۲۱۹۸۳۱ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اکبر کریمی کدملی ۰۵۳۴۰۳۹۰۶۵ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهاد یاسمی کدملی ۱۳۷۸۹۱۱۵۶۳ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۱۱۱۹۳۵۲۴۱۶۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۴۰۷۵۰۱۱۹۵۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ نام شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به اشتباه شرکت بازرگانی مسکن البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۱۵۷۰۴ درج گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. نام شرکت پارس مسکن سامان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به اشتباه شرکت پارس مسکن البرز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ درج گردیده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. ش۹۵۱۲۱۴۷۹۴۴۲۵۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی مینایی کدملی ۱۳۷۱۸۱۵۴۲۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت رئیس هیأت مدیره سیروس آیدین کدملی ۰۰۵۳۲۱۹۸۳۱ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره یعقوب هوشیار کدملی ۱۳۷۱۰۰۷۱۹۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره امیر رنجبریان کدملی ۱۳۷۶۴۷۶۹۱۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱به سمت عضو هیأت مدیره فرهاد یاسمی کدملی ۱۳۷۸۹۱۱۵۶۳ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت عضو هیأت مدیره فرهاد یاسمی کدملی ۱۳۷۸۹۱۱۵۶۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیأت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش۹۶۰۷۱۹۱۴۳۳۸۷۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876207
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۸۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۳۴۴ , ۱۲۲ مورخه ۲۹/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۱۲۸۸۲۶۷۹۷۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک