شرکت سرمایه گذاری ایثارصنعت آذربایجان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200143549


شماره ثبت:
8401
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1375/11/29
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - خيابان جهاد - چهارراه آخوني - روبروي مسجد آيت اله طالقاني - طبقه سوم - تشكيلات خانه كارگر 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رضا منصوری 1316907
آقای صمد فرشباف 1316907
آقای محمد رضا پورمهدی 1316907
آقای اژدر نریمانی آس 1316907
آقای سلیمان نوروزی 1316907
آقای حسن حسین پوری 1316907
آقای ایوب ملکی زاده 1316907
آقای محمد حسین رنجبری 1316907
آقای سیفعلی آتشی سار 13238459
جعفر بهی 13238459
ورحیم ایزدی کهنمویی 13238459

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1316907
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ایثار صنعت آذربایجان سهامی عام شماره ثبت ۸۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۳۵۴۹

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۲ که در تاریخ ۷/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده (ترازنامه صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب و آقای رضا منصوری کد ملی ۱۵۰۱۲۰۴۲۱۱ و کدپستی ۵۱۶۹۶۷۹۸۷۶ آقای سلیمان نوروزی کد ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ و کدپستی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ آقای سیفعلی آتشی سار کد ملی ۶۲۳۹۸۳۳۶۰۶ و کدپستی ۵۱۷۵۸۱۶۹۹۱ آقای صمد فرشباف کد ملی ۱۳۷۹۹۴۰۴۳۵ و کدپستی ۵۱۷۷۸۵۴۷۸۴ آقای حسن حسین پوری کد ملی ۱۳۷۶۳۸۵۸۷۲ و کدپستی ۵۱۷۳۸۶۴۷۳۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد رضا پورمهدی کد ملی ۵۶۷۹۱۲۰۱۷۸ و کدپستی ۵۱۷۷۸۴۵۴۶۱ آقای ایوب ملکی زاده کد ملی ۱۳۷۷۷۹۰۶۷۳ و کدپستی ۵۱۷۸۷۶۶۷۵۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای اژدر نریمانی آس کد ملی ۵۱۹۸۰۵۷۵۱۷ و کدپستی ۵۶۷۴۶۴۷۷ آقای محمد حسین رنجبری کد ملی ۱۳۸۰۸۰۴۵۴۱و کدپستی ۵۱۷۷۸۴۵۱۴۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب و روزنامه همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای سلیمان نوروزی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا منصوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن حسین پوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیفعلی آتشی سار بسمت عضو هیئت مدیره آقای صمد فرشباف دادبخش بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۵۱۳۶۸۲۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایثارصنعت آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۳۵۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و رضا منصوری به کد ملی ۱۵۰۱۲۰۴۲۱۱ وسلیمان نوروزی به کد ملی ۱۷۱۸۷۸۴۹۹۶ وسیفعلی آتشی سار به کد ملی ۶۲۳۹۸۳۳۶۰۶ ورحیم ایزدی کهنمویی به کد ملی ۱۷۰۹۰۴۸۲۹۸ وحسن حسین پوری قزلداغ به کد ملی ۱۳۷۶۳۸۵۸۷۲ بعنوان هیئت تصفیه و جعفر بهی به کد ملی۱۵۰۲۴۸۱۹۰۱ بعنوان ناظر هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که سلیمان نوروزی بعنوان رئیس هیات تصفیه و رضا منصوری بعنوان نائب رئیس هیات تصفیه و حسن حسین پوری قزلداغ بعنوان عضو هیات تصفیه و سیفعلی آتشی سار بعنوان عضو هیات تصفیه و رحیم ایزدی کهنمویی بعنوان عضو هیات تصفیه تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور وعادی شرکت با امضاء حسن حسین پوری قزلداغ و یکی از اعضای هیات تصفیه و با مهر شرکت معتبرخواهد بود. نشانی محل مدیران تصفیه به آدرس تبریز تقاطع خیابان قطران وخیابان پاستور طبقه فوقانی گلفروشی کوثر پلاک۲۲۷ به کد پستی ۵۱۷۳۷۷۳۱۱۳ می‌باشد. ش۹۵۱۰۱۴۷۸۰۱۶۷۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه