شرکت موتوژن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10200062838


شماره ثبت:
1067
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1352/7/21
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-محله قراملك-كوچه (آبراه )-بلوار (صنعت)-پلاك 0-طبقه همكف- 5197733311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جواد نجم الدین 893116
امیر جواهریان 893116
آقای بشیر ابراهیمی 893116
علی شیخلو 1082477
آقای محبوب جلیل پور ثمرین 10995548
آقای بهزاد گود رزیان 10995548
آقای ناصر باقی نژاد 10995548
آقای محمد زرین کار 10995548
عباس بختیاری 13808520
آقای یوسف نجفی 14178259
سید باقر عابدین نوه سی 14178259
آقای غفور خرامهر 14278010
آقای فرید انزلی 14278010

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 754685
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ که در تاریخ ۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۲۲۶۸۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۳۴۰۲۰۰۰۰۰ سهم از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و آورده نقدی از مبلغ دویست و بیست و شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال بمبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال است که به سیصد و چهل میلیون و دویست هزار سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم و تماما پرداخت گردیده است. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۷۱۱۴۵۵۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859037
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۸/۹۱ که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت ۳۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و کدپستی ۱۴۶۶۹۹۴۵۸۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ثبت ۱۲۰۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۰۲۶۴۸۱۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893116
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/ ۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۹۱ که در تاریخ ۰۳/۰۸/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت ۸۶۱۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۳۳۶ و کدپستی ۱۹۱۹۸۱۴۶۱۱ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۶۷۱۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ و کدپستی ۱۵۸۶۸۱۷۷۱۱ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۲۱۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۵۸۵۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و سپس آقای جواد نجم الدین به کد ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ و کدپستی ۱۴۷۱۷۸۴۱۱۳ به نمایندگی از طرف سیمان سپاهان (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد گودرزیان به کد ملی ۴۱۳۱۹۱۹۹۴۱ و کدپستی ۱۴۵۷۸۹۵۳۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و کدپستی ۱۹۹۷۷۷۳۷۱۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بشیر ابراهیمی به کد ملی ۱۳۷۱۷۵۵۰۲۷ و کدپستی ۵۱۵۷۸۸۶۶۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین ماهیار به کد ملی ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ و کدپستی ۱۹۹۱۶۳۳۷۱۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌شود معتبر خواهد بود و سپس اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تحصیل تسهیلات از بانک‌ها شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات بر اساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد بود. به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۸۷۸۹۳۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082477
آگهی تغییرات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده شعبه شرکت در منطقه آزاد تجاری ارس بنشانی فاز دو صنعتی مجتمع تجاری کاسپین واحد ۱۸ به کدپستی ۵۴۴۱۷۳۴۶۶۱ تاسیس و آقای علی شیخ لو کد ملی ۵۰۵۹۷۶۴۸۳۴ کدپستی ۵۱۵۵۹۴۷۸۴۱ بعنوان مدیر شعبه تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۷۵۱۳۳۰۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250100
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۶/۰۸/۹۲ که در تاریخ ۲۹/۰۸/۹۲ به این اداره واصل گردیده: (ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ تصویب و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت ۳۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و کدپستی ۱۴۶۶۹۹۴۵۸۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ثبت ۱۲۰۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۳۵۳۸۱۰۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540470
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامیعام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بختیاری با کدملی ۰۰۷۳۹۱۰۸۴۸ به جای آقای حسین ماهیار به عنوان نماینده شرکت سرمایهگذاری آذر در هیئتمدیره شرکت موتوژن برای بقیه دوره هیئتمدیره تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۹۷۲۰۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659374
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد سیصد و چهل میلیون و دویست هزار سهم به تعداد ششصد و هشتاد میلیون و چهارصد هزار سهم یکهزار ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و واریز نقدی و سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و سایر اندوخته‌ها از مبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال به ششصد و هشتاد میلیارد و چهار صد میلیون ریال افزایش یافت و مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود تا نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نماید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۳۷۲۵۸۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659375
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد سیصد و چهل میلیون و دویست هزار سهم به تعداد ششصد و هشتاد میلیون و چهارصد هزار سهم ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و واریز نقدی (مبلغ دویست و هفتاد و دو میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال) و سود انباشته (مبلغ هجده میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون ریال) و اندوخته طرح و توسعه و سایر اندوخته‌ها (مبلغ چهل و نه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون ریال) از مبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال به ششصد و هشتاد میلیارد و چهارصد میلیون ریال افزایش یافت و مبلغ نقدی افزایشی طی گواهی شماره ۱۹۶/۵۳۱۰/۵ بانک تجارت شعبه ارک تبریز تایید گردیده که در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ ششصد و هشتاد میلیارد و چهارصد میلیون ریال منقسم به تعداد ششصد و هشتاد میلیارد و چهارصد میلیون سهم یکهزار ریالی با نام می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۳۷۲۵۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776611
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۸/۹۱ که در تاریخ ۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردیده ترازنامه شرکت و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت ۳۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و کدپستی ۱۴۶۶۹۹۴۵۸۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ثبت ۱۲۰۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10637063
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن سهامی عام شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۱ که در تاریخ ۹/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد ۲۲۶۸۰۰۰۰۰ سهم به تعداد ۳۴۰۲۰۰۰۰۰ سهم از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران و آورده نقدی از مبلغ دویست و بیست و شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال بمبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش و ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ سیصد و چهل میلیارد و دویست میلیون ریال است که به سیصد و چهل میلیون و دویست هزار سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم و تماما پرداخت گردیده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995548
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۵/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۸۹ که در تاریخ ۶/۸/۸۹ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشماره ۲۰۹۶۲ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ و کدپستی ۱۵۹۸۸۱۵۵۳۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محبوب جلیل پور ثمرین کد ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ و کدپستی ۱۶۹۶۶۳۳۱۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۸۹ انتخاب و روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و ۱) شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهام عام) ۲) شرکت سیمان سپاهان (سهام عام) ۳) شرکت سرمایه گذاری آذر (سهام خاص) ۴) شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) ۵) شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و کدپستی ۱۹۹۷۷۷۳۷۱۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۱۸۰ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ بسمت مدیر عامل آقای بهزاد گود رزیان به کد ملی ۴۱۳۱۹۱۹۹۴۱و کدپستی ۱۴۵۷۸۹۵۳۷۳ به نمایندگی شرکت صنعتی بازرگانی غدیر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۲۱۰۴ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و کدپستی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زرین کار به کد ملی ۰۰۴۴۴۰۲۰۵۸ و کدپستی ۱۳۹۶۷۱۳۶۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۶۷۱۶۷ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ و کدپستی ۱۵۸۶۸۱۷۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای جواد نجم الدین به کد ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ و کدپستی ۱۴۷۱۷۸۴۱۱۳ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۶۱۷ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۳۳۶ و کدپستی ۱۹۱۹۸۱۴۶۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای بشیر ابراهیمی به کد ملی ۱۳۷۱۷۵۵۰۲۷ و کدپستی ۵۱۵۷۸۸۶۶۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۵۸۵۲۷ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰ و کدپستی ۱۹۶۹۶۱۴۵۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و غیره با امضای مدیر عامل باتفاق هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌شود معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11058789
آگهی تصمیمات شرکت موتوژن (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۰و ۲۸/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز و در روز۳۱ شهریور ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ تصویب گردید و موسسه حسابرسی فریوران هدف شماره ثبت ۳۰۳۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ و کدپستی شماره ۱۴۶۶۹۹۴۵۸۶ و موسسه حسابرسی آزموده کاران شماره ثبت ۱۲۰۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ و کدپستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652192
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نجم الدین به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) با کدملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره بهزاد گودرزیان به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) با کدملی ۴۱۳۱۹۱۹۹۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فرزانه جنیدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) با کدملی ۰۰۴۷۵۷۷۴۳۶عضو هیئت مدیره عباس بختیاری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) با کدملی ۰۰۷۳۹۱۰۸۴۸ عضو هیئت مدیره ناصر باقی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) با کدملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ عضو هیئت مدیره؛ مهندس ناصر باقی نژاد با کدملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا". اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد بود. ش۹۴۱۱۲۱۲۸۳۵۲۲۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673405
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت۸۶۱۸۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۴۶۱۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۳۳۶ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۶۷۱۶۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۲۱۰۴ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۰۴۹۷۶۷۷۸۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222215
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و صورت حساب سود و (زیان) و صورت جریان جوه نقد و یادداشت‌های همراه آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ۲۵۸۰۴ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۰۸۶۴۹۸۴۸۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253364
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نجم الدین به کدملی ۹۹۲۴۷۹۸۴۵۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره بهزاد گودرزیان با کدملی ۱۱۹۱۹۹۴۴۱۳ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) نائب رئیس هیئت مدیره احد پروین زاده با کدملی ۱۰۸۴۳۲۶ ۱۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره عباس بختیاری با کدملی ۸ ۳۹۱۰۸۴ ۰۰۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره ناصر باقی نژاد با کدملی ۹ ۹۷۶۶۳۸ ۶۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا". اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد بود. ش۹۵۱۰۲۳۲۱۹۷۳۱۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772543
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۷۴۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۴۲ مدیرعامل هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی لز اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. ش۹۶۰۹۳۰۵۹۹۴۲۰۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772545
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۷۴۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت۱۰۸۳۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ثبت۲۵۸۰۴ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۹۳۰۹۲۷۶۷۰۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808488
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۲۸۹ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شماره ثبت ۸۶۱۸۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲ با شناسه ملی ۱۰۳۰۵۸۵۹۸۷ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ و شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ و شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۱۰۱۹۴۲۸۲۶۶۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808520
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۲۸۹ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نجم الدین با کدملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای سیدباقر عابدین نوه سی با کدملی ۰۰۵۱۰۴۰۳۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۱۰۴ با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۴۲۹۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای عباس بختیاری با کدملی ۰۰۷۳۹۱۰۸۴۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای غفور خرامهر با کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از طرف گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۱۳۲ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای ناصر باقی نژاد با کدملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره. در اجرای ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای ناصر باقی نژاد با کدملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و باتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مزایای پایان کار. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی. پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا". اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. سقف ریالی اختیارات مدیرعامل و انجام هزینه‌ها و اخذ اعتبارات تا مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و خرید از وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی برای مواد و خدمات براساس برنامه تولید، تصمیم گیری آن بدون محدودیت سقف ریالی در اختیار مدیرعامل خواهد بود. ش۹۶۱۰۱۹۴۶۱۲۶۸۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178259
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف نجفی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آذر بجای آقای عباس بختیاری در هیئت مدیره انتخاب گردید سپس شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سیدباقر عابدین نوه سی با کدملی ۰۰۵۱۰۴۰۳۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به نمایندگی آقای غفور خرامهر با کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت۸۶۱۸۰ به نمایندگی آقای جواد نجم الدین با کدملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای یوسف نجفی با کدملی ۵۰۶۹۲۸۹۹۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصر باقی نژاد با کدملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای مهندس ناصر باقی نژاد بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبلی چک سفته، بروات و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و به اتفاق هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می‌شود، معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۵۲۹۱۷۴۴۲۶۸۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178285
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز محله قراملک کوچه (آبراه) بلوار (صنعت) پلاک ۰ طبقه همکف به کدپستی ۵۱۹۷۷۳۳۳۱۱ تغییر یافت. ش۹۷۰۵۲۹۵۹۴۸۱۲۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278010
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به تغییر نماینده شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) تعیین سمت مدیران و دارندگان حق امضا بشرح زیر میباشد: شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۱۸۰ به نمایندگی آقای جواد نجم الدین با کد ملی ۴۵۶۹۲۴۷۹۸۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به نمایندگی آقای غفور خرامهر با کد ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای یوسف نجفی با کد ملی ۵۰۶۹۲۸۹۹۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرید انزلی با کد ملی ۲۹۵۹۵۹۹۶۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصر باقی نژاد با کد ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر باقی نژاد بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و به اتفاق هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین میشود، معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۸۰۲۵۰۲۶۷۴۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323840
آگهی تغییرات شرکت موتوژن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۸۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۸۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مدبران مستقل به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۸ انتخاب شدند. ش۹۷۰۸۳۰۶۱۷۱۸۱۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه