شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103992454


شماره ثبت:
350282
تعداد بازدید:
24
تأسیس:
1388/4/7
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله وليعصر-خيابان ارمغان غربي-بلوار نلسون ماندلا-پلاك -158-طبقه دوم- 1967863614

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدحامد واحدی 1150186
علی زیرک نژاد 1150186
آقای عباس صمیمی 1150186
احسان تابش 1693652
علی بخشایش 1693652
آقای محمدرضا گلچین‎پور 9875489
آقای اکبر بهنام جو 10179287
آقای محمدرضا علوب 12865658
مهدی جهانگیری کوهشاهی 13671408
خانم سولماز وزیرزاده 13671408
آقای رامین ادراکی 13671408
آقای سید بهاالدین حسینی هاشمی 13671408
محمدصادق طاهری ابرندآبادی 13671408
آقای علی سنگینیان 13671408

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 609863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد «و» اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۷۰۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150186
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ بنمایندگی از شرکت اورانوس صید سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۰۰۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت گروه گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمصطفی متولی زاده به شماره ملی ۰۶۳۰۷۵۹۲۴ به نمایندگی از شرکت تدبیران تجارت راه نور سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۵۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره، سیدحامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ بنمایندگی از شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره، عباس صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره، علی بخشایش به شماره ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ بنمایندگی از شرکت هتل لاله عسلویه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و علی زیرک نژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ بنمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ سهامی خاص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۱۳۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150188
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید اوحدی و شرکت الوند خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ با نمایندگی آقای یداله یعقوبی و شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص با نمایندگی آقای یداله یعقوبی و شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی و شرکت تدبیران تجارت راه نور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ با نمایندگی آقای یداله یعقوبی و شرکت اورانوس صید سهامی خاص بشماره ثبت ۶۸۱۰ با نمایندگی آقای عباس صمیمی و شرکت هتل لاله عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای یداله یعقوبی تا تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۹۱۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693652
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ ونامه شماره۲۴۷۱۶۲ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و ۱۵۵۴/۹۳۲۹۰ مورخ ۶/۵/۹۳ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان تابش کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به جای آقای علی بخشایش کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ بنمایندگی شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۰۱۶۸۲۷۵۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761797
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ و باستناد مجوز بشماره ۲۹۵۷۹۳ , ۱۲۱ مورخ ۱/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز به شماره ۱۴۱۳۲ , ۱۲۶ , ۹۳۲ مورخ ۷/۱۰/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی ومطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ۱۲۳۱۴۳۹۲۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۱۰۲۳۸۰۹۷ مورخ ۰۹/۱۰/۹۳ بانک گردشگری شعبه مرکزی ۱۱۰ و مبلغ۳۱۳۳۵۰۳۹۱۱۵۴ ریال بموجب گواهی شماره ۲۲۳۲۹۰ , ۱۱۰ مورخ ۲۱/۰۸/۹۳ بانک گردشگری شعبه مرکزی ۱۱۰ پرداخت گردیده است وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۱۰۱۳۱۶۹۴۱۶۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827964
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی خیابان شهید فیاضی فرشته پلاک ۵۱ کدپستی ۱۹۶۵۹۴۹۳۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۰۴/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9854262
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهام عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای عباس صمیمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید اوحدی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی خاص با نمایدنگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت اورانوس صید سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت پیمان قصر سفید گلنان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه لو بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای علی زیرک نژاد بشماره ملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875489
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان قصر سفید گلنان سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام و شرکت طرح و سازه تینبان سهامی خاص و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام و شرکت اورانوس صید سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۰ و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص و شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص تا تاریخ ۲۶/۱۱/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۹/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977142
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام بشماره ثبت۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا گلچین پور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۳/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9999773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامرضا حاجی زاده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت اورانوس صید سهامی خاص با نمایندگی آقای محمداسمعیل مطلق به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت پیمان قصرسفیدگلستان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه لو به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به نمایندگی از شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۴/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025717
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد «و» اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179287
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای علی زیرک نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طرح و سازه تنیبان سهامی خاص با نمایندگی آقای احسان تابش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید اوحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی تجارت الوند سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیمان قصر سفید گلنان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه لو به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت اورانوس صید سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای اکبر بهنام جو به شماره ملی ۳۸۷۴۸۶۵۵۴۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۱ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10305200
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت آساگستران خراسان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه کانون جهانگردی اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای احسان تابش بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای رضا حمزه لو بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال بختیاری سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا کبورانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی جهانگیری به نمایندگی از شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۹/۱۱/۸۹. در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10876991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت آسا گستران خراسان سهامی خاص بتا نمایندگی آقای محمدرضا امیرحسنخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه کانون جهانگردی و اتومبیل رانی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی آقای علی اصغر پرهیزکار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام با نمایندگی آقای رضا حمزه لو به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید سهامی خاص با نمایندگی آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهارمحال بختیاری سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا کبورانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به نمایندگی از شرکت نارپ ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۳۴۵ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692866
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۷۲۵ , ۱۲۲ مورخ ۴/۱۲/۹۴ سامان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۵۱۶۳ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۴ تصویب شد. پ۹۴۱۲۱۵۹۴۲۹۴۸۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692913
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۲۲۴۴۴۷۵۰ , ۹۴۷ مورخ ۹/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار و مجوز شماره ۱۵۱۶۳ مورخ ۲۷/۱۱/۹۴ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۹۴۱۲۱۵۳۲۰۹۸۹۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765152
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۴ و مجوز شماره ۲۲۴۴۴۷۹۰ , ۹۵۹ مورخ ۲۴/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۷۱۶ , ۱۲۶ , ۹۵۱ مورخ ۲۵/۱/۹۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره ۱۰۱۹۶/۹۵ مورخ ۱۵/۱/۹۵ بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۲۰۶۲۸۲۷۲۱۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ ومجوزهای ۱۱۳۳/۱۲۶/۹۵۱مورخ ۱/۲/۹۵اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان تهران و۷۹۳۴/۱۲۲مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۵سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا علوب به کدملی۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ به جای خانم سولماز وزیرزاده باکدملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴به سمت عضوهیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسنادواوراق بهادارتعهدآورشرکت ازقبیل چک وسفته، برات، قراردادهاوعقوداسلامی باامضاءمدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیأت مدیره ودرغیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی ازاعضای هیأت مدیره بامهرشرکت معتبرخواهدبود، سایرنامه‌های اداری ومکاتبات باامضای مدیرعامل ویارئیس هیأت مدیره همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. پ۹۵۰۳۳۱۱۱۴۵۷۲۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482152
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۵۵مورخ۱۱/۲/۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری و مجوز شماره ۲۰۵۵۷/۱۲۲مورخ ۱۷/۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. و اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ عضو اصلی شرکت طرح سازه تنیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۹۷۵ عضو اصلی شرکت تدبیران تجارت راه نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۵۱۹ عضو اصلی شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ عضو اصلی شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۷۷ عضو اصلی شرکت نماد افزون پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۵۱۳ عضو اصلی شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ عضو اصلی شرکت آذر تجارت صنعت آژند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۰۲۱۳ عضو علی البدل شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵ عضو علی البدل پ۹۶۰۳۳۱۷۰۱۱۵۹۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615616
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۹۸/۱ مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صتایع دستی و گردشگری استان تهران و مجوز شماره ۰۴۵ ۲۹۳۰۸۸ , ۹۶۹ مورخه ۲۴/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و مبلغ ۶۹۱۰۶۷۵۳۸۶۹۱ ریال بموجب گواهی شماره ۴۷۵۷۲/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ بانک گردشگری شعبه مرکزی پرداخت گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۶۰۶۲۷۹۶۰۶۶۵۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و به استنادمجوز شماره ۲۴۸۶۶ , ۱۲۲ موخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۰۴۸۲ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سولماز وزیرزاده به شماره ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ به نمایندگی از شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدصادق طاهری ابرندآبادی به شماره ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رامین ادراکی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۶۵۰۲ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهبرای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۳۰۵۵۲۶۸۰۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825987
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۶۶۳ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و مجوز شماره ۲۹۲۰۹ / ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره مندرج در مادة ۳۷ اساسنامة شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در مقابل کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسة آن‌ها. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوختة قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۶۱۰۳۰۴۴۰۲۳۱۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937977
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره۲۳۲۳۷ مورخه۰۵/۱۲/۹۶میراث فرهنگی و گردشگری و مجوز شماره۳۲۵۳۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۰/۱۲/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش یافت و ماده‌ی ۳۰ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. تبصره همچنان به قوت خود باقی است و در نتیجه شرکت توسط هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره خواهد شد. افزودن ماده ۵۸ اساسنامه نمونه شرکت‌های هلدینگ در رابطه با اندوخته سرمایه‌ای. مطابق قانون سازمان بورس اوراق بهادار محتوای ماده‌ی ۵۸ شرکت‌های هلدینگ به شرح ذیل: «خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال میتوان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود» به عنوان ماده‌ی ۶۶ به اساسنامه شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) اضافه گردید در نتیجه اساسنامه این شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۵ تبصره میباشد. تغییر سال مالی شرکت از پایان آذر ماه به پایان اسفند ماه هر سال و اصلاح ماده‌ی مربوطه اساسنامه. با تصویب مجمع، ماده‌ی ۵۴ اساسنامه مربوط به سال مالی شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد. پ۹۶۱۲۲۱۱۰۸۵۴۸۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938034
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۲۳۷ مورخه ۰۵/۱۲/۹۶ میراث فرهنگی و گردشگری و مجوز شماره ۳۲۵۳۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۰/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی نتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۲۱۹۰۸۱۸۱۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356796
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس قانونی علی البدل تا پایان سال مالی شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۲۱۶۱۰۷۶۲۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه