شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103824969


شماره ثبت:
265233
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1384/11/25
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله نارمك-خيابان شهيد محمد ملك لو-خيابان شهيد محسن حيدرخاني-پلاك 131-طبقه همكف- 1684613114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد کرباسیان 975049
جمشید عدالتیان‎شهریاری 975049
مهدی بوترابی 975049
آقای عباس عباسپور 975049
آقای مجتبی الهامی 1171182
آقای سعید شیرزاد عراقی 10862898
مصطفی جناب 10862898
محمد علی نژاد 10862898
محمدمهدی رئیس زاده 10862898
جلال پرهیزکار 10862898
ناصر امین نعمینی 10862898
محمدعلی کامکار 10862898
محمدرضا ابوطالبی 12854442
تورج محمدی 12854477
محمدعلی محمدی کاشانی 12854477
محمدتقی صالحی 14211741
سیدجواد امامی 14211741
سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی 14211741
حامد صالحی 14211741
آقای یحیی پالیزدار 14269184

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655990
آگهی تصمیمات شرکت بین الملی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمند سهامی عام به شماره ثبت۲۶۵۲۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۰۶۰۸۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975049
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمند سهامی عام شماره ثبت۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره ۵ الی ۷ نفر خواهد بود و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی صالحی به کدملی ۰۳۸۴۴۲۱۷۶۸ احمد کرباسیان به کدملی ۰۰۴۳۸۴۵۳۰۴ مهدی بوترابی به کدملی ۰۷۹۳۱۰۵۴۵۵ محمدمهدی رئیس زاده به کدملی ۰۹۳۸۴۱۶۵۳۷ عباس عباس پور به کدملی ۱۲۳۹۴۶۵۸۰۷ جمشید عدالتیان شهریاری به کدملی ۰۰۴۵۳۷۰۶۶۴ شرکت آسیا مرال به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳ به نمایندگی علی اصغر احمدی خلیلی بسمت اعضای اصلی و پیمان عباسپور به کدملی ۰۰۵۸۱۰۵۱۰۸ و صندوق توسعه صادرات به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳ بسمت اعضای علی البدل شرکت به بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند تغییر نام یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ محمدمهدی رئیس زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و جمشید عدالتیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی صالحی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره حسب مندرجات صورتجلسه اختیارات بندهای ۱۶۷۱۰۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. نشان شرکت به تهران خ شریعتی روبروی خ دولت ش ۱۶۵۴ ط ۷ واحد ۱۱۹ کدپستی ۱۹۱۳۹۶۴۶۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۶۷۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171182
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۱۶۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588970
آگهی تصمیمات شرکت بین الملی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمند سهامی عام به شماره ثبت۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کدملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831720
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمند سهامی عام ثبت شده به شماره۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل محمدمهدی کامکارآملی احمد کرباسیان عباس عباس پور سعید شیرزادعراقی محمدمهدی رئیس زاده مرتضی سیف شرکت آسیا رال به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکا پاکنام و شرکت سرمایه گذاری ایران و افغانستان به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره تعییین گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۱/۸۸ محمدمهدی کامکارآملی به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد کرباسیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس عباس پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب آقایان با امضای دو نفر ازاعضاء هیئت مدیره و اورراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای۱ ۶ ۷ ۱۰ ۱۳ از ماده۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862898
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی توسعه تجارت و سرمایه گذاری هیرمند سهامی عام به شماره ثبت۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل احمد کرباسیان به کدملی ۰۷۹۳۱۰۵۴۵۵ و محمدمهدی رئیس زاده به کدملی ۰۹۳۸۴۱۶۵۳۷ و سعید شیرزاد عراقی به کدملی ۰۰۳۸۹۸۲۷۹۱ و جلال پرهیزکار به کدملی ۱۸۱۹۰۵۴۲۶۸ و عباس عباس پور به کدملی ۱۲۳۹۴۶۵۸۰۷ و مصطفی جناب به کدملی ۰۰۳۶۰۱۰۸۲۰ و ناصر امین نعمتی به کدملی ۰۶۰۲۰۳۳۵۷۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمدعلی نژاد به کدملی ۰۸۸۹۶۰۹۵۴۳ و محمدعلی کامکار به کدملی ۰۰۴۴۴۶۳۵۰۲ بسمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال تعیین شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ شیرزاد عراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی رئیس زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس عباس پور بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات بندهای ۱۶۷۱۰۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854442
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت محمدتقی صالحی به ش ملی (۰۳۸۴۴۲۱۷۶۸) عضو هیئت مدیره محمدرضا ابوطالبی به ش ملی ۴۴۷۹۸۹۷۲۹۱ عضو هیئت مدیره سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی به ش ملی ۴۳۲۲۶۸۱۲۸۱ عضو هیئت مدیره تورج محمدی به ش ملی ۱۲۸۷۸۶۷۹۳۶ عضو هیئت مدیره سیدجواد امامی به ش ملی ۴۱۷۲۰۰۵۱۱۱ عضو هیئت مدیره محمدعلی محمدی کاشانی به ش ملی (۰۰۶۹۱۲۳۸۷۱) عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۶۵۱ عضو علی البدل هیئت مدیره به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۲۵۲۸۰۵۶۹۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854458
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان شریعتی روبروی خ دولت شماره ۱۵۶۴ طبقه ۷ واحد ۱۹ کدپستی ۱۹۱۳۹۶۴۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۲۵۱۱۰۱۷۷۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854477
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی صالحی به ش ملی (۰۳۸۴۴۲۱۷۶۸) به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای سید علی اصغر بهشتی شیرازی به ش ملی ۴۳۲۲۶۸۱۲۸۱ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ابوطالبی به ش ملی ۴۴۷۹۸۹۷۲۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای تورج محمدی به ش ملی ۱۲۸۷۸۶۷۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید جواد امامی به ش ملی ۴۱۷۲۰۰۵۱۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی محمدی کاشانی به ش ملی (۰۰۶۹۱۲۳۸۷۱) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۶۵۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و اوراق با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات بندهای ۱ ۶ ۷ ۱۰ ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۳۲۵۸۵۳۶۹۹۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973437
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند پ۹۵۰۵۲۷۹۷۲۸۹۷۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657514
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام افزایش یافته که مبلغ ۱۵۳۲۹۳۸۴۶۰۰۰ ریال از طریق مطالبات حال شده و مبلغ ۴۶۷۰۶۱۵۴۰۰۰ ریال از طریق پرداخت نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۴۰۴۶/۲/۸۶۲۱۹ مورخ ۳/۷/۹۶ می‌باشد. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۷۲۳۴۹۷۵۰۲۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822225
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴و ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. تجارت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۰۲۷۱۴۳۸۲۳۷۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211741
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی صالحی به ش ملی ۰۳۸۴۴۲۱۷۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی اصغر بهشتی شیرازی به ش ملی ۴۳۲۲۶۸۱۲۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ابوطالبی به ش ملی ۴۴۷۹۸۹۷۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و تورج محمدی به ش ملی ۱۲۸۷۸۶۷۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سید جواد امامی به ش ملی ۴۱۷۲۰۰۵۱۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد علی محمدی کاشانی به ش ملی ۰۰۶۹۱۲۳۸۷۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و شرکت عصر توسعه و تحقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۶۵۱ به نمایندگی حامد صالحی به شماره ملی ۰۰۱۳۳۳۰۱۵۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قرارداد به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و اوراق با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۲۰۸۳۹۹۱۲۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269184
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یحیی پالیزدار به کدملی ۰۰۶۱۹۰۹۱۳۰ به جای آقای محمدرضا ابوطالبی به کد ملی ۴۴۷۹۸۹۷۲۹۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۷۲۸۴۳۷۵۴۴۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14389721
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۹۶۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۱۰۰۸۷۴۲۶۳۵۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه