حکمت گستر صبا

شرکت حکمت گستر صبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103260815
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-كوچه باربد-خيابان شهيد برادران كاووسي فر-پلاك 22-طبقه پنجم-واحد 15 1577716338
18
افراد
16
آگهی‌ها
288000
شماره ثبت
1385/11/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 574676
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آرتیان پارسسهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران م تجریش بعد از چهارراه قدس خ نیاوران روبروی اداره آتش نشانی مجتمع رز پ ۳۲ واحد ۱۹ غربی کدپستی ۱۹۳۵۶۱۶۹۵۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید و فروش کارخانجات ماشین آلات تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی ساختمانی اداری خدماتی استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مشارکت در کلیه پروژه‌های ساختمانی مشاوره و مشارکت در طرح ساخت و تجهیز کارخانه‌های صنایع غذایی و بهداشتی تولید بسته بندی تهیه و توزیع واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۳ نام شرکت به 'بازرگانی آرتیان پارس' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۸۴۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341096
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امیدقائمی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ و آقای مهدی فرقی به شماره ملی ۰۰۶۰۶۵۱۱۰۲۴ و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹ و آقای ابوالقاسم احسانی نیا به شماره ملی ۲۱۴۱۱۴۵۶۳۵ و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی به شماره ملی ۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۱۱۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342965
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی بشماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی فرقی بشماره ملی ۰۰۶۰۶۵۱۱۰۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیدمحمد حسینی بهشتیان بشماره ملی ۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم احسانی نیا بشماره ملی ۲۱۴۱۱۴۵۶۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم اکرم یارمحمدی حسین آبادی بشماره ملی ۱۲۸۲۷۱۷۴۷۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر ی باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۱۱۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418146
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران میدان شیخ بهایی خیابان ونک غربی نبش کوچه خواجوی کرمانی پلاک ۱۵۴ و کدپستی ۱۹۹۱۹۵۴۴۸۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۰۸۵۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418204
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ و آقای منصور شمس احمدی با کد ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۸۵۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639064
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز بورس بشماره ۲۸۴۱۴۰ , ۱۲۱ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۱۹۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت. و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۳۰۷۰۹۲۴۲۶۵۸۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675029
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از ابتدای فروردین ماه شروع و تا پایان اسفند ماه خاتمه خواهد یافت و ماده ۶۴ در اساسنامه اصلاح گردید پ۹۳۰۸۰۳۳۰۹۲۴۳۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675031
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان ش م ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰به عنوان بازرس اصلی و آقای منصورشمس احمدی ک م ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۳۱۳۱۶۰۹۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540765
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محدتقی زمانی به شماره ملی۱۲۱۹۵۶۴۹۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا فرزادپور به شماره ملی۰۰۷۲۷۰۶۹۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مولائی به شماره ملی۰۴۹۲۷۵۲۱۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم منیره حبیبی به شماره ملی۰۴۹۲۰۶۶۵۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای داود زمانی به شماره ملی۰۰۶۱۴۳۶۴۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مولائی به شماره ملی۰۴۹۲۷۵۲۱۱۷ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۱/۰۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677399
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میرداماد نرسیده به اتوبان مدرس پ ۲۷۹ واحد۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکتها خرید و فروش کارخانجات ماشین آلات تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی ساختمانی اداری خدماتی خرید و فروش سهام برای شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های سرمایه گذاری و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و ترخیص کالاهای مجاز از گمرکات کشور انجام کلیه معاملاتی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مشارکت در کلیه پروژه‌های ساختمانی اماکن عمومی و خصوصی مشاوره و مشارکت در طرح ساخت و تجهیز کارخانه‌های صنایع غذایی و بهداشتی تولید بسته بندی تهیه و توزیع واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در تاریخ۳۰/۵/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی زمانی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۶۴۹۷۴ و آقای علیرضا فرزادپور به شماره ملی ۰۰۷۲۷۰۶۹۱۰ و آقای محمد مولائی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۲۱۱۷ و خانم سیما حجازی چهارطاق به شماره ملی ۰۰۷۱۰۵۶۳۰۰ و آقای مهدی حسین پور به شماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ تا تاریخ ۲۵/۲/۹۲. در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088855
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آرتیان پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۲۸۸۰۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۲/۴/۱۳۹۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم معصومه افشار فرامرزی و خانم منیره حبیبی و آقای داود زمانی و آقای محمدتقی زمانی و آقای علیرضا فرزادپور تا تاریخ۲۲/۴/۱۳۹۱. ۲ آقای اسماعیل حسن پور به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا اسدی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۳/۶/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508737
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۶۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۵/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی زمانی به شماره ملی۱۲۱۹۵۶۴۹۷۴ و آقای علیرضا فرزادپور به شماره ملی۰۰۷۲۷۰۶۹۱۰ و آقای محمد مولائی به شماره ملی۰۴۹۲۷۵۲۱۱۷ و خانم منیره حبیبی به شماره ملی۰۴۹۲۰۶۶۵۰۷ و آقای داود زمانی به شماره ملی۰۰۶۱۴۳۶۴۶۱ تا تاریخ۰۵/۱۲/۱۳۹۱. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ایرانشهر شمالی کوچه خسرو پلاک۱۶ واحد۳ کدپستی۱۵۸۴۶۱۴۶۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۱/۰۱/۱۳۹۰ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376148
آگهی تغییرات شرکت حکمت گستر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اندیشه صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۹۰۸۴ آقای بهزاد مرادی به شماره کدملی ۶۴۱۹۴۰۷۱۰۹ آقای صفری سیدشکری به شماره کدملی ۳۲۵۷۰۸۲۸۰۰ آقای بهنام رزم آرا به شماره کدملی ۲۶۳۱۱۲۶۵۸۰ آقای فردین فرهنگی به شماره کدملی ۳۳۴۱۲۰۸۰۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۱۱۹۵۰۲۶۱۹۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434308
آگهی تغییرات شرکت حکمت گستر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اندیشه صبا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۶۹۰۸۴ با نمایندگی ایوب ابراهیمی قراتپه به شماره ملی ۲۹۳۸۹۴۳۳۸۵ به عنوان رییس هیات مدیره بهزاد مرادی به شماره ملی ۶۴۱۹۴۰۷۱۰۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره رضا صفری سید شکری به شماره ملی ۳۲۵۷۰۸۲۸۰۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره بهنام رزم ارا به شماره ملی ۲۶۳۱۱۲۶۵۸۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره فردین فرهنگی به شماره ملی ۳۳۴۱۲۰۸۰۹۷ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی به موجب ماده ۵۷ اساسنامه شرکت با امضاء مدیرعامل آقای فردین فرهنگی و رئیس هیأت مدیره آقای ایوب ابراهیمی قراتپه به نمایندگی از شرکت توسعه اندیشه صبا که، همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۲۷۲۱۴۶۹۵۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945225
آگهی تغییرات شرکت حکمت گستر صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقای رضا صفری سید شکری فرزند علی دارای کدملی ۳۲۵۷۰۸۲۸۰۰ به سمت مدیرتصفیه و آقای رسول حمیدپوررازیان دارای کدملی ۲۹۰۹۰۷۸۴۶۹ به سمت ناظر تصفیه و نشانی محل تصفیه: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی کوچه باربد خیابان شهید برادران کاووسی فر پلاک ۲۲ طبقه پنجم واحد ۱۵کدپستی: ۱۵۷۷۷۱۶۳۳۸ می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهر تهران شهید بهشتی کوچه باربد خیابان شهید برادران کاووسی فر پلاک ۲۲ طبقه پنجم واحد ۱۵کدپستی: ۱۵۷۷۷۱۶۳۳۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۱۲۲۳۲۹۵۲۶۶۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک