شرکت توسعه پارس نتاس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103042361


شماره ثبت:
273347
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1385/3/22
آدرس:
خ اشرفي اصفهاني - ك تيراژه پ 20 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1625724
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه پارس نتاس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک ایران زمین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ شرکت خدمات ارزی و صرافی ایران زمین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۴۲۰ شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۷۷۰۲ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ پ۱۸۶۸۱۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625727
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه پارس نتاس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۷۳۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۳۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۱۲۶۲۶۴۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «توسعه پارس نتاس» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۶۸۱۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه