سرمایه گذاری غایت نگر

شرکت سرمایه گذاری غایت نگر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10103032293
تهران ميدان مادر (محسني) خ شهيد شاه نظري شماره 14 ساختمان نادر واحد 10 1111111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
270259
شماره ثبت
1385/2/16
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری غایت نگر

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک