شرکت سرمایه گذاری پرتو ستاک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102958587


شماره ثبت:
255562
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1384/6/30
آدرس:
تهران ـ خ شيخ هادي ـ ك ارشاد ـ پ 8 ـ واحد 504 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای وحیدرضا عبداللهی 10025387
مهناز تمیمی 10025387

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9873139
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پرتو ستاک سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۵۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۵۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۸ واصل گردید: علی اصغر زاده صادق بسمت بازرس اصلی و اکرم فهیمی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمد حسینی عبدالهی و آرش رحمتی و میررضا صادقی اصل و شهریار مهاجر و فریبرز پرنا بسمت اعضا اصلی و وحیدرضا عبداللهی و مهناز تمیمی بسمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ سید محمد حسینی عبداللهی بسمت رئیس هیئت مدیره، فریبرز پرنا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهناز حاجی رمضانی بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء متفق دو نفر از ۴ نفر سید محمد حسینی عبداللهی و فریبرز پرنا و آرش رحمتی و بهناز حاجی رمضانی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025387
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پرتو ستاک سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۵۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۸۵۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۷/۸۹ بتصویب رسید. وحیدرضا عبداللهی به کد ملی۰۰۶۱۵۱۲۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و مهناز تمیمی به کد ملی۰۰۶۱۳۴۸۷۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه