شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102952237


شماره ثبت:
254900
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1384/6/22
آدرس:
تهران خ وليعصر (عج) پايين تر از پارك ساعي ش 2230 برج سپهر واحد 1604 1433894134

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9916049
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۵۴۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۸۸ کلیه سهام تعهدی شرکت پرداخت گردیده درنتیجه سرمایه شرکت ۱۰۰٪ پرداخت شده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098950
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم (سهامی عام) بشماره ثبت۲۵۴۹۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که درتاریخ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶ به سمت بازرس اصلی و مجید صفاتی به ش. ملی۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192209
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۴۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۲۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/۸۷ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین به نمایندگی محمد قائد و سرمایه گذاری و تجارت امید به نمایندگی حسن عالم و ساتراپ بهداد به نمایندگی محمدصادق کیانی نژاد و علی آ. عبداله و مجید شایسته به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و میرداود جلال زاده آذر و فرامرز بختیاری به سمت اعضای هیئت مدیره علی البدل. تعداد هیئت مدیره به ۵ الی ۹ نفر اعضای اصلی و ۲ الی ۳ نفر اعضای علی البدل تغییر یافت و در نتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۷ محمد قائد به سمت رئیس هیئت مدیره، علی آ. عبداله به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید شایسته به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران خ ولیعصر (عج) پایین‌تر از پارک ساعی ش ۲۲۳۰ برج سپهر واحد ۱۶۰۴ کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۱۳۴ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه