شرکت تولیدی سین گاز پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102949000


شماره ثبت:
254533
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1384/6/16
آدرس:
تهران خ ونك خ ملاصدرا بعد از چهارراه شيراز جنب بانك ملت پ 87 1991715866

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10093446
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سین گاز پارس در حال تصفیه سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۴۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۹۰۰۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۱۳۹۰ عملکرد مالی متهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهروزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ به سمت عضو ناظر تصیفه انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10111601
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سین گاز پارس سهامی عام در حال تصفیه بشماره ثبت ۲۵۴۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۹۰۰۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۸۹ عملکرد مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهروزان حساب بسمت ناظر تصفیه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه