شرکت گروه استرا توس پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102942140


شماره ثبت:
253802
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1384/6/7
آدرس:
تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبي ميدان فرهنگ، كوچه پيوند يكم، كوچه آناهيتا، كوهسار غربي، پلاك 1/1 ، طبقه 9، واحد 17 1997748841

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رضا یعقوبی 691268
فرشید کازرانی 1015581
سید ابراهیم شریعت 1015581
اکرم یزدانی 1425764
سعید باقری 1425765
سید فریدالدین صدرهاشمی نژاد 13069163
سیدضیاء الدین صدرهاشمی نژاد 14319776
حمید شایگان 14319776
سید محمدصدر هاشمی نژاد 14319786

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691268
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۴۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015581
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدابراهیم شریعت به ک م ۰۳۸۳۵۵۲۹۳۱ و فرشید کازرانی به ک م ۰۰۳۵۰۵۸۴۹۸ و حمید شایگان به ک م ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ و سعید باقری به ک م ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ و اکرم یزدانی به ک م ۰۰۵۲۵۱۱۷۴۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۹۱ حمید شایگان بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدابراهیم شریعت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید باقری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان با اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۴۴۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267068
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت موارد ذیل اضافه گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید: تاسیس، سرمایه گذاری، مشارکت و اداره انواع شرکتها، صندوق‌ها و موسسات سرمایه گذاری، تولیدی و خدماتی و بازرگانی، حق العمل کاری و انجام هر گونه اموری که با فعالیتهای فوق در ارتباط باشند، انجام فعالیتهای سرمایه گذاری و مطالعاتی، مالی، مهندسی و بازرگانی در بازارهای مالی داخلی و خارجی، حضور فعال در بازار سرمایه و انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار از طریق بورس اوراق بهادار در داخل و خارج از کشور یا از هر طریق دیگر، دریافت مجوزهای لازم جهت تاسیس کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و بورس اوراق بهادار دیگر در داخل و خارج از کشور، تحصیل هر گونه وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعم از داخلی و خارجی، صدور و خرید و فروش و اوراق مشارکت مطابق قوانین و مقررات، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور، مشارکت و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در داخل و خارج از کشور، اعطای نمایندگی به شرکت‌های داخلی و خارجی و انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور. پ۱۷۴۴۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425764
آگهی تغییرات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا یعقوبی به کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات‎مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی‎نژاد به کدملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ آقای فرشید کازرانی به کدملی ۰۰۳۵۰۵۸۴۹۸ آقای حمید شایگان به کدملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ آقای سعید باقری به کدملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ خانم اکرم یزدانی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۱۷۴۱ پ۱۸۱۳۵۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425765
آگهی تغییرات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید شایگان به کدملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به سمت رئیس هیات‎مدیره. آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی‎نژاد به کدملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره. آقای سعید باقری به کدملی ۰۰۵۲۳۶۹۳۹۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره آقای فرشید کازرانی به کدملی ۰۰۳۵۰۵۸۴۹۸ بسمت عضو هیات‎مدیره. خانم اکرم یزدانی به کدملی ۰۰۵۲۵۱۱۷۴۱ بسمت عضو هیات‎مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‎ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۱۳۵۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456584
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلائی، طبقه نهم، واحد ۲۶، کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۵۴ تغییر یافت. پ۱۸۲۶۰۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586980
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلائی، طبقه نهم، واحد ۲۷، کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۶۵". تغییر یافت. پ۹۳۰۶۰۳۲۵۴۸۵۳۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693658
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۰۸۳۲۴۶۷۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11125510
آگهی تصمیمات شرکت گروه استراتوس پارس سهامی عام به شماره ثبت۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و رضا یعقوبی به کدملی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030831
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۰۷۵۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۳۱۹۴۵۹۲۹۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069159
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت اندیشه سازان مهرآوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۹۴۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای حمید شایگان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به سمت عضو هیات مدیره. خانم اکرم یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۱۱۷۴۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. تعیین گردیدند - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۱۹۵۶۵۸۴۱۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069163
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت اندیشه سازان مهرآوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۹۴۷۹ آقای حمید شایگان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ آقای سیدضیاء الدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ خانم اکرم یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۱۱۷۴۱ - آقای فرشید کازرانی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۵۸۴۹۸ به عنوان عضو علی البدل. پ۹۵۰۷۱۹۸۳۲۸۹۳۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069169
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تبصره ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح و جایگزین تبصره قبلی اساسنامه گردید: «تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو علی البدل هیات مدیره اقدام نماید.» پ۹۵۰۷۱۹۷۶۱۱۵۳۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094296
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران، سعادت آباد. ضلع جنوبی میدان فرهنگ. کوچه پیوند یکم. کوچه آناهیتا. کوهسار غربی. پلاک ۱/۱. طبقه ۹. واحد ۱۷ کدپستی ۱۹۹۷۷۴۸۸۴۱ انتقال یافت. پ۹۵۰۸۰۵۲۸۰۱۵۴۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188283
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۹۵۰۹۲۲۳۳۷۱۱۳۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247893
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تاسیس و مشارکت و اداره انواع شرکتهای مطالعاتی مهندسی و بازرگانی در بازارهای مالی، انجام هرگونه فعالیت و عملیات تولیدی، خدماتی و بازرگانی، حق العمل کاری و تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور. اخذ و یا اعطای نمایندگی به شرکت‌های داخلی و خارجی و انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور. طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره، نقشه برداری، ساخت، مشارکت، نگهداری و بهره برداری، تسطیح اراضی، بهسازی و نوسازی در کلیه امور اعم از احداث مجتمع و شهرکهای مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، جاده سازی، راه سازی، زیرسازی، شن ریزی، آسفالت کشی و خط کشی، گاردیل بندی، سرعت گیر و هرگونه پاکسازی مربوط به راه، محوطه سازی، پل سازی، تونل سازی، خطوط انتقال (گاز، آب و برق)، خاکریزی و خاکبرداری، سد سازی، ساخت مخازن فلزی و بتنی، ساخت و نصب سوله، انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیر شهری، طرح‌های صنعتی، تاسسیات شهری و دریایی و سایر امور مربوط به بخش انرژی و نفت وگاز، پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی داخلی و خارجی. شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور. انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا به تشخیص مدیریت در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) پ۹۵۱۰۱۹۸۲۷۳۲۵۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288716
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۳۴۹۴۹۲۷۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579310
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیرحسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۰۵۹۵۹۴۲۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319776
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت اندیشه سازان مهرآوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۹۴۷۹ آقای حمید شایگان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ آقای سیدضیاء الدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ خانم اکرم یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۱۱۷۴۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۸۲۸۷۴۲۸۹۱۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319786
آگهی تغییرات شرکت گروه استرا توس پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۱۲۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت اندیشه سازان مهرآوین پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۶۹۴۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی ۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای حمید شایگان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به سمت عضو هیات مدیره. خانم اکرم یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۲۵۱۱۷۴۱ به سمت عضو هیات مدیره. وآقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی۵۸۳۹۷۶۲۸۹۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۸۲۸۷۴۶۱۵۴۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه