شرکت تولید برق عسلویه مپنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102931830


شماره ثبت:
252747
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1384/5/22
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ميرداماد-خيابان روزنامه اطلاعات-بلوار ميرداماد-پلاك 282-طبقه همكف--- 1549965711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد بهمن پور 1680245
آقای محسن میززائی 1680245
آقای خلیل بهبهانی 9697938
عزیزاله حاجی ولیئی 9697938
آقای حمید زرگرپور 9697938
آقای اسداله دلگشایی 9697938
مجید صالحی 13279323
آقای سیدمحمدرضا شریفی 13279323
آقای مجتبی تاجیک قلعه 14027967

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565963
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۷۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ به شرح ذیل اتخاذ گردید. ارزش اسمی هر سهم شرکت از ۰۰۰/۱۰۰ ریال به ۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۲۸ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۷۲۸ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۶۲۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 606167
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپناسهامی خاص بشماره ثبت۲۵۲۷۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: قسمت اول: نام شرکت: تولید برق عسلویه مپنا قسمت دوم شماره ثبت۲۵۲۷۴۷ قسمت سوم موضوع شرکت: احداث انواع نیروگاه اعم از گازی سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری از آن جهت تولید برق خرید فروش و صدور برق و همچنین کلیه فعالیتهای تجاری که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر می‌شود. شرکت می‌تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیتهای خود از طریق زیر اقدام نماید: الف مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه‌های: مدیریت احداث نیروگاه و تاسیسات مرتبط شامل مدیریت پروژه طراحی ساخت تجهیزات نیروگاهی عملیات ساختمانی نصب و راه اندازی مدیریت تولید برق مدیریت فروش برق به داخل و خارج کشور ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی مربوط به تاسیسات تولید برق نظارت بر عملیات احداث نیروگاه در طول دوره اجرا آزمایشهای بهره برداری مدیریت امور نگهداری و تعمیرات تامین قطعات یدکی آموزش ب همکاری و یا مشارکت با هرنوع شرکت یا موسسه یا سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نماید ج سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. د تاسیس تصدی نظارت اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت ه خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور تسهیل فعالیتهای شرکت ز واردات یا صادرات وسایل ابزارها ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت ح فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح‌های نیروگاهی و صنعتی و صدور خدمات مهندسی و اجرایی ط سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور قسمت چهارم: مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش کوچه کیش شماره یک قسمت پنجم: مدت شرکت نامحدود می‌باشد. قسمت ششم: سرمایه شرکت در حال حاضر معادل۷۲۸ میلیارد ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۷۲۸ سهم یکهزار ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده است. سهام شرکت عادی است و سهام ممتاز ندارد. قسمت هفتم: اعضای هیات مدیره شرکت عبارتند از عزیزاله حاجی ولیئی فرزند محمد دارنده شماره شناسنامه۱۱۵ صادره تویسرکان متولد سال۱۳۲۹ عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا خلیل بهبهانی فرزند مصطفی دارنده شماره شناسنامه۳۰۳ صادره از ماهشهر متولد سال۱۳۳۴ نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران حمید زرگرپور فرزند حسین دارنده شماره شناسنامه۲۷۸ صادره از اصفهان متولد سال۱۳۳۵ رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مپنا بین الملل سید علی بنی هاشمی فرزند سید عباس دارنده شماره شناسنامه۶۴ صادره از رامسر متولد سال۱۳۳۹ عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید برق خوزستان مپنا اسداله دلگشایی فرزند عباسعلی دارنده شماره شناسنامه۱۴ صادره از گلپایگان متولد سال۱۳۳۰ عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید برق گناوه مپنا. قسمت هشتم: شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد قبل از تشکیل هریک از مجامع باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و ورقه ورودی دریافت نماید. در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است و در صورت عدم حصول اکثریت لازم در دعوت اول در دعوت دوم با قید نتیجه دعوت اول جلسه مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از سهامدار رسمیت خواهد داشت. در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند و در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور در دعوت دوم با قید نتیجه دعوت اول جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد داشت. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت می‌نماید. قسمت نهم: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک‌ها و ذخیره‌ها. اندوخته قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود. سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. قسمت دهم: دیون شرکت و دیون تضمین شده توسط شرکت: دیون عمده شرکت در۳۱/۰۶/۱۳۹۰ به شرح ذیل می‌باشد: بانک ملت۰۶۴/۴ میلیارد ریال بابت وام دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا۶۶ میلیارد ریال بابت بیمه‌ها و سپرده‌های مکسوره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران۵۴۰ میلیارد ریال بابت علی الحساب‌های دریافتی. دیون هیچ شرکتی توسط شرکت تولید برق عسلویه مپنا تضمین نگردیده است. قسمت یازدهم: روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۵۹۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112767
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۳۸۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ب اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: ۱ شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا سهامی عام با شماره ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ ۲ شرکت تولید برق توس مپنا با شماره ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ ۳ شرکت تولید برق خوزستان مپنا با شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۵۶۰۱۷ ۴ شرکت مپنا بین الملل با شماره ملی ۰۰۱۳۵ ۵ شرکت تولید برق گناوه مپنا با شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۷۱۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191917
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره ثبت۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۲۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680243
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت گروه مپنا ش م ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت تولید برق گناوه مپنا ش م ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ شرکت تولید برق غرب کارون مپنا ک م ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا ش م ۱۴۰۰۰۱۳۶۹۴ شرکت تولید برق توس مپنا ش م ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده ش م ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس ش م ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۶۳۷۲۱۰۸۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680245
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا ش م ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به نمایندگی آقای عباس علی آبادی ک م ۱۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید برق گناوه مپنا ش م ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ به نمایندگی آقای خلیل بهبهانی ک م ۲۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت تولید برق غرب کارون مپنا ک م ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱ به نمایندگی آقای سید علی بنی هاشمی ک م ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تولید آب و برق قشم مپنا ش م ۱۴۰۰۰۱۳۶۹۴ به نمایندگی آقای محسن میرزایی ک م ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تولید برق توس مپنا ش م ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به نمایندگی آقای عزیزاله حاجی ولیئی ک م ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد بانکی و اوراق بهدار و اسناد قانونی و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای مدیرعامل به همراه امضا یکی از اعضای هیئت مدیره رسمیت دارد. پ۹۳۰۸۰۶۲۲۸۹۱۶۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697938
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به نمایندگی خلیل بهبهانی به کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ شرکت مپنا بین الملل به شناسه ملی ۰۰۱۳۵ به نمایندگی حمید زرگرپور به کدملی ۱۲۸۶۴۹۳۹۷۸ شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ به نمایندگی عزیزاله حاجی ولیئی به کدملی ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰ شرکت تولید برق خوزستان مپنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۶۰۱۷ بنمایندگی سید علی بنی هاشمی به کدملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹ شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ بنمایندگی اسداله دلگشایی به کدملی ۱۲۱۹۲۴۰۵۶۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ حمید زرگرپور به سمت رئیس هیئت مدیره و خلیل بهبهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عزیزاله حاجی ولیئی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10247488
آگهی تصمیمات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیره پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا و شرکت مپنا بین المللی و شرکت تولید برق توس مپنا اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11068135
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا سهامی خاص بشماره ثبت۲۵۲۷۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: قسمت اول: نام شرکت: تولید برق عسلویه مپنا قسمت دوم شماره ثبت۲۵۲۷۴۷ قسمت سوم موضوع شرکت: احداث انواع نیروگاه اعم از گازی سیکل ترکیبی یا بخاری و بهره برداری از آن جهت تولید برق خرید فروش و صدور برق و همچنین کلیه فعالیتهای تجاری که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تحقق اهداف شرکت منجر می‌شود. شرکت می‌تواند در رابطه با موضوع و حدود فعالیتهای خود از طریق زیر اقدام نماید: الف مباشرت یا مبادرت به هر فعالیتی در زمینه‌های: مدیریت احداث نیروگاه و تاسیسات مرتبط شامل مدیریت پروژه طراحی ساخت تجهیزات نیروگاهی عملیات ساختمانی نصب و راه اندازی مدیریت تولید برق مدیریت فروش برق به داخل و خارج کشور ساخت تجهیزات نیروگاهی و صنعتی مربوط به تاسیسات تولید برق نظارت بر عملیات احداث نیروگاه در طول دوره اجرا آزمایشهای بهره برداری مدیریت امور نگهداری و تعمیرات تامین قطعات یدکی آموزش ب همکاری و یا مشارکت با هرنوع شرکت یا موسسه یا سازمانی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت می‌نماید ج سرمایه گذاری مستقیم و یا غیرمستقیم در هرگونه فعالیتی که مرتبط با موضوع شرکت باشد. د تاسیس تصدی نظارت اجاره یا رهن استیجاره هرگونه واحدی در زمینه موضوع شرکت ه خرید امتیاز یا فروش امتیاز در زمینه موضوع شرکت و اخذ وام از اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور تسهیل فعالیتهای شرکت ز واردات یا صادرات وسایل ابزارها ماشین آلات و تجهیزات در زمینه موضوع شرکت ح فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی در طرح‌های نیروگاهی و صنعتی و صدور خدمات مهندسی و اجرایی ط سازماندهی و جلب مشارکت ارگانها و سازندگان داخلی در احداث نیروگاههای کشور قسمت چهارم: مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش کوچه کیش شماره یک قسمت پنجم: مدت شرکت نامحدود می‌باشد. قسمت ششم: سرمایه شرکت در حال حاضر معادل۷۲۸ میلیارد ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۷۲۸ سهم یکهزار ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده است. سهام شرکت عادی است و سهام ممتاز ندارد. قسمت هفتم: اعضای هیات مدیره شرکت عبارتند از عزیزاله حاجی ولیئی فرزند محمد دارنده شماره شناسنامه۱۱۵ صادره تویسرکان متولد سال۱۳۲۹ عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تولید برق توس مپنا خلیل بهبهانی فرزند مصطفی دارنده شماره شناسنامه۳۰۳ صادره از ماهشهر متولد سال۱۳۳۴ نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران حمید زرگرپور فرزند حسین دارنده شماره شناسنامه۲۷۸ صادره از اصفهان متولد سال۱۳۳۵ رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مپنا بین الملل سید علی بنی هاشمی فرزند سید عباس دارنده شماره شناسنامه۶۴ صادره از رامسر متولد سال۱۳۳۹ عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید برق خوزستان مپنا اسداله دلگشایی فرزند عباسعلی دارنده شماره شناسنامه۱۴ صادره از گلپایگان متولد سال۱۳۳۰ عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید برق گناوه مپنا. قسمت هشتم: شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد قبل از تشکیل هریک از مجامع باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و ورقه ورودی دریافت نماید. در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی) صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور به هم رسانند و برای هر یک سهم فقط یک رای خواهند داشت. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است و در صورت عدم حصول اکثریت لازم در دعوت اول در دعوت دوم با قید نتیجه دعوت اول جلسه مجمع عمومی عادی با حضور هر عده از سهامدار رسمیت خواهد داشت. در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند و در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور در دعوت دوم با قید نتیجه دعوت اول جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد داشت. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت می‌نماید. قسمت نهم: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاک‌ها و ذخیره‌ها. اندوخته قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوص کنار گذاشته شود. سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. قسمت دهم: دیون شرکت و دیون تضمین شده توسط شرکت: دیون عمده شرکت در۳۱/۰۶/۱۳۹۰ به شرح ذیل می‌باشد: بانک ملت۰۶۴/۴ میلیارد ریال بابت وام دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی شرکت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا۶۶ میلیارد ریال بابت بیمه‌ها و سپرده‌های مکسوره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران۵۴۰ میلیارد ریال بابت علی الحساب‌های دریافتی. دیون هیچ شرکتی توسط شرکت تولید برق عسلویه مپنا تضمین نگردیده است. قسمت یازدهم: روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279315
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکتبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۱۸۳۰ شرکت تولید برق غرب کارون مپنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ پ۹۵۱۱۰۹۵۵۶۴۴۷۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279323
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ به نمایندگی خلیل بهبهانی به کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۸۸ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۱۸۳۰ به نمایندگی عزیزاله حاجی ولیئی به کدملی ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت تولید آب و برق قشم مپنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ به نمایندگی محسن میرزایی به کدملی ۰۹۴۱۷۹۳۲۶۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ به نمایندگی مجید صالحی به کدملی ۴۲۶۹۴۲۳۸۹۷ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت تولید برق غرب کارون مپنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱ به نمایندگی سید محمدرضا شریفی به کدملی ۰۰۵۵۲۸۱۶۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضآء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۹۱۱۱۹۱۸۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788782
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرستهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان روزنامه اطلاعات بلوار میرداماد پلاک ۲۸۲ طبقه همکف کد پستی: ۱۵۴۹۹۶۵۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۰۰۹۲۰۸۸۷۷۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832489
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا (به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳) به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۰۳۲۰۸۴۲۴۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14027967
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی تاجیک قلعه کدملی ۰۰۶۸۶۵۰۵۳۱ از تاریخ ۱۵فروردین ماه۱۳۹۷ به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا امضاء کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد پ۹۷۰۲۲۴۲۲۳۶۹۸۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353455
آگهی تغییرات شرکت تولید برق عسلویه مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۲۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ شرکت تولید برق توس مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۹۷۱۰ شرکت تولید برق غرب کارون مپنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۷۳۱ شرکت تولید آب و برق قشم مپنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۱۳۶۹۵ شرکت تولید برق گناوه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۷۷ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا (به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار (به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت پ۹۷۰۹۲۰۵۲۴۷۹۶۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه