شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102902350


شماره ثبت:
249744
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1384/4/8
آدرس:
خيابان گاندي خيابان سوم پلاك 14 1517614111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9615176
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۷۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319899
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۹۷۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10566410
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۹۷۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۲۳۵۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعیدرضا عاصمی زواره به جای محمد رحمتی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. محمدسعید کیا به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ممیزان به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه