شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102898876


شماره ثبت:
249390
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1384/4/8
آدرس:
تهران خ گاندي جنوبي ش 41 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10599685
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر سرمایه پارس سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۹۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۸۷۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۲/۹۰ نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری تدبیر سرمایه پارس به شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه