شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102891000


شماره ثبت:
248519
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1384/3/29
آدرس:
تهران خ انتفاضه نبش سي و هفتم پ 161 ط 2 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدحامد واحدی 12824822
سیدیحیی واحدی 12824822
حمیدرضا آصفی 12824822
آقای سید حمید واحدی 12824822
آقای قادر نبوی علمداری 12824822

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12750738
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۱۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۱۲۹۸۲۲۶۴۹۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۵۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۱۰۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره، سید حمید واحدی به شماره ملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت پترو صنعت گامرون به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵ به نمایندگی سیدیحیی واحدی به شماره ملی ۰۰۳۷۰۱۰۱۲۳ به عنوان عضو هیأت مدیره، شرکت بین المللی تجارت الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۳۸۳ به نمایندگی قادر نبوی علمداری به شماره ملی ۵۰۵۹۵۹۸۴۵۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۱۵۳۸ به نمایندگی حمیدرضا آصفی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و سید یحیی واحدی به شماره ملی ۰۰۳۷۰۱۰۱۲۳ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبرمیباشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۳۰۹۴۶۲۱۸۷۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه