شرکت تولیدی مجتمع صنایع سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102889304


شماره ثبت:
248348
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1384/3/24
آدرس:
تهران خيابان شريعتي نرسيده به ميدان قدس خيابان رضايي خيابان جورابجي بن بست باغ عابدي پلاك 1 1963813591

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهشید ظریفی نیا 9785412
زینت السادات سیدحاجی 9785412
آقای حسین واعظی 9785412
اسفندیار ظریفی نیا 9785412
محمدصادق کاظمیان بصیر 9785412
محمود واعظی 12803299
آیدین وظیفه 12803299
خانم مهشید ظریفی نیا 12803299
خانم فرناز قرنفلی 12803299
مهدی واعظی جزه ائی 12803299
حسن خسرو آبادی 12803299
خانم فریبا تابان 12803299

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9785412
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنایع سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۳۴۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۸۸۹۳۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسین واعظی به کدملی ۵۶۵۹۶۰۱۲۰۰ و مهشید ظریفی نیا به کدملی ۰۰۷۱۴۹۶۴۴۱ و حسن واعظی به کدملی ۵۶۵۹۵۹۰۲۸۴ و اسفندیار ظریفی نیا به کدملی ۰۰۴۱۶۳۲۷۰۲ و زینت السادات سیدحاجی به کدملی ۰۰۵۰۱۶۳۵۴۱ بعنوان اعضای اصلی و محمدصادق کاظمیان بصیر به کدملی ۰۰۷۶۰۰۱۹۷۰ بسمت عضو علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ مهشید ظریفی نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن واعظی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین واعظی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و کلیه قراردادها و بطور هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12803299
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجتمع صنایع سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۳۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره آقای حسین واعظی به شماره ملی ۵۶۵۹۶۰۱۲۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، محمود واعظی به شماره ملی ۵۶۵۸۹۷۳۷۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهدی واعظی جزه ائی به شماره ملی ۰۰۷۵۸۶۷۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آیدین وظیفه به شماره ملی ۰۰۸۰۳۹۳۷۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن خسرو آبادی به شماره ملی ۰۰۸۳۰۵۲۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهشید ظریفی نیا به شماره ۰۰۷۱۴۹۹۴۴۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها، عقود اسلامی و غیره و همچنین اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم فریبا تابان به شماره ملی ۰۰۳۹۳۶۷۱۶۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فرناز قرنفلی به شماره ملی۲۲۸۰۲۰۱۷۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۲۸۲۷۴۷۷۷۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه