سرمایه گذاری گروه صنعتی پیام گستر

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی پیام گستر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102847644
تهران خ ميرداماد پ165 1111111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
244098
شماره ثبت
1384/2/4
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری گروه صنعتی پیام گستر

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک