شرکت سرمایه گذاری زائر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102836843


شماره ثبت:
242979
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1383/12/25
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-الوند-خيابان سي و يكم-خيابان زاگرس-پلاك 19-ساختمان زاگرس-طبقه چهارم-واحد 43 1516663139

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید محمدمهدی بدلا 12824797
خانم نازی حیدری 12824797
آقای سیدحسین بزازیان 12824797
جواد پاک نژاد 12824797
آقای سید ابراهیم عنایت 12824797

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12740834
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوثر سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد. و - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۱۲۳۴۸۶۹۱۵۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824797
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوثر سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین بزازیان به شماره ملی ۰۰۵۱۲۳۳۰۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سیدمحمدمهدی بدلا به شماره ملی ۰۳۸۰۸۰۱۹۲۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت نوآوران کالای شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳ به نمایندگی آقای جواد پاک نژاد به شماره ملی ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰ به عنوان عضو هیأت مدیره، شرکت صنعت مهرآوران دلتا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۲۲۷۴ به نمایندگی خانم نازی حیدری به شماره ملی ۰۰۶۳۴۰۳۹۸۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۷۱۰۰به نمایندگی آقای سیدابراهیم عنایت به شماره ملی ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره کلیه اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ۹۵۰۳۰۹۹۳۱۹۶۶۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12863069
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوثر سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳

بپیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۴۹۴۳مورخ ۹/۳/۹۵موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد که ازقلم افتاده که مراتب بدین وسیله اصلاح میگردد پ۹۵۰۳۳۰۶۰۰۸۰۶۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093874
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زائر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «سرمایه گذاری زائر» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۸۰۴۷۶۴۷۷۸۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786175
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زائر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران الوند خیابان سی و یکم خیابان زاگرس پلاک ۱۹ ساختمان زاگرس طبقه چهارم واحد ۴۳ کدپستی ۱۵۱۶۶۶۳۱۳۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۱۰۰۶۲۹۴۹۰۷۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه