شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102822980


شماره ثبت:
241550
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1383/12/6
آدرس:
تهران خ فلسطين جنوبي بن بست پرستو پ99 واحد 10 1416933741

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدولی ا … فاطمی اردکانی 611706
فیروز سمیعی 611706
یوسف علی شریفی 611706
آقای سیدبهاءالدین علائی فرد 611706
آقای حمید جلال دوست آستانه 611706
آقای مهدی قرهی 1057117
جواد گوهرزاد 12759223
احسان ترکمن 12759223
آقای حسین واعظ قمصری 13990907
حسین علیزاده 13990907
آقای احمد مجتهد 13990907
بهزاد گل کار 14175629

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 611706
آگهی تصمیمات در شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامانسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۱۵۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ نوع شرکت از نوع سهامی خاص به نوع سهام عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه شد و در اجرای ماده ۲۸۱ قانون تجارت اصلاحی مصوب ۱۳۴۷ نام شرکت عبارت است از شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰ و موضوع شرکت عبارت است از ارائه خدمات انتقال داده‌ها و ارتباطات و مخابرات ماهواره‌ای شامل تامین خدمات انتقال صوت تصویر و داده‌های رایانه‌ای از طریق ماهواره طراحی تولید نصب و راه اندازی شبکه‌ها و ایستگاه‌های ماهواره‌ای تاسیس تله پورت‌های ماهواره‌ای و واردات تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط در راستای تامین و پشتیبانی موضوع فعالیت اصلی شرکت می‌باشد مرکز اصلی شرکت نشانی تهران خیابان فلسطین جنوبی بن بست پرستو پلاک ۹۹ واحد۱۰ کدپستی ۱۴۱۶۹۳۳۷۴۱ می‌باشد و مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می‌باشد و سرمایه شرکت مبلغ ۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۱۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز است و مدیران شرکت و هویت آنها به شرح ذیل می‌باشد شرکت پرداخت الکترونیک سامان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۰۶۷ به نمایندگی سیدولی اله اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۵۹۴۹۳۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹ به نمایندگی سیدبهاءالدین علائی فرد به کدملی ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو فیروز سمیعی به کدملی ۱۵۵۱۸۷۱۷۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ به نمایندگی حمید جلال دوست آستانه به کدملی ۲۷۳۹۲۲۱۹۵۹ شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ به نمایندگی یوسف علی شریفی به کدملی ۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین علیزاده به کدملی ۰۴۵۱۱۳۱۳۱۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل می‌باشند ۸ در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت تبصره در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تسویه مطابق قانون تجارت انجام می‌شود ۱۰ مبلغ دیون شرکت شامل مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت معادل ۱۱۳ میلیارد ریال می‌باشد و شرکت دیون اشخاص ثالثی را تضمین ننموده است روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت می‌باشد اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی ۱۳۸۸ و۱۳۸۹ و صورت مقوم داراییها و اموال منقول و غیر منقول شرکت در مرکز شرکت و مرجع ثبت شرکتها جهت مراجعه و ملاحضه علاقه مندان آماده است ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل امضاء شد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۵۰۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611707
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامانسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۱۵۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک سامان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹ شرکت پرداخت الکترونیک سامان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۰۶۷ فیروز سمیعی با کدملی ۱۵۵۱۸۷۱۷۵۰ شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴۱ شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ سیدولی اله فاطمی اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۵۹۴۹۳۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک سامان سیدبهاءالدین علائی فرد به کدملی ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از بانک سامان یوسف علی شریفی به کدملی ۶۳۳۹۳۵۹۷۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان حمید جلال دوست آستانه به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردازشگران سامان فیروز سمیعی به سمت عضو هیئت مدیره حسین علیزاده به کدملی ۰۴۵۱۱۳۱۳۱۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۵۰۵۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674245
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامانسهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۵۴۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057117
آگهی تغییرات در شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۲/۹۱ نسبت به تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهدی قرهی به کدملی۰۰۳۵۱۹۱۹۵۳ بجای حمید جلال دوست آستانه به نمایندگی از شرکت پردازشکران سامان به ش. م۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ و جواد گوهرزاد به کدملی۰۰۴۸۶۳۹۴۲۷ بجای یوسف علی شریفی به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان به ش. م۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۴۷۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165593
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در ۳۰ آذر ماه سال شمسی بعد خاتمه می‌یابد درنتیجه ماده ۴۸ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۶۹۹۶۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165594
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۹۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145542
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۴۱۵۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۶/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956368
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک سامان شرکت ارتباطات فراگستر شرکت پرداخت الکترونیک سامان به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و جواد گوهرزاد بنمایندگی از شرکت بانک سامان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فیروز سمیعی به نمایندگی از شرکت ارتباطات فراگستر بسمت عضو هیات مدیره و حسین علیزاده خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034380
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۹۶۱۴۷/۱۲۱مورخ ۶/۱۰/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۳۹۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید. پ۹۳۱۱۲۵۸۸۱۴۸۷۱۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680438
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۶۷۶ , ۱۲۱ مورخ۴/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید. پ۹۴۱۲۰۸۴۷۸۸۹۲۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759223
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ به نمایندگی حسین واعظ قمصری به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ به سمت ریاست هیئت مدیره شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ به نمایندگی مهدی قرهی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۹۱۹۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فیروز سمیعی به شماره ملی ۱۵۵۱۸۷۱۷۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ به نمایندگی جواد گوهرزاد به شماره ملی ۰۰۴۸۶۳۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۳۰۶۷ به نمایندگی احسان ترکمن به شماره ملی ۰۰۶۹۴۲۹۶۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره حسین علیزاده به شماره ملی ۰۴۵۱۱۳۱۳۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یک نفر از آقایان مهدی قرهی، جواد گوهرزاد، فیروز سمیعی و احسان ترکمن با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۰۲۰۱۵۵۴۷۳۴۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759247
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ شرکت پرداخت الکترونیک سامان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۰۶۷ فیروز سمیعی به شماره ملی ۱۵۵۱۸۷۱۷۵۰ شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۲۰۱۲۸۴۴۱۱۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815775
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۴۹۵۳۳۶۶۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878629
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بها دار از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غباب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۶۲۶۸۹۳۸۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038122
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۰۵۵۰۸۴۵۵۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326395
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. پ۹۵۱۲۰۷۶۵۴۴۴۶۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920247
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بانک سامان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۳۰۶۷ آقای فیروز سمیعی کدملی ۱۵۵۱۸۷۱۷۵۰ شرکت پردازشگران سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۱۵۷۵۲۵۵۹۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990907
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین واعظ قمصری به شماره ملی ۰۰۴۱۰۸۵۱۸۳ به نمایندگی از بانک سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احسان ترکمن به شماره ملی ۰۰۶۹۴۲۹۶۳۴ به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۳۳۰۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی قرهی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۹۱۹۵۳به نمایندگی از شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۱۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد مجتهد به شماره ملی ۰۰۴۱۴۸۴۰۸۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۵۷۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فیروز سمیعی به شماره ملی ۱۵۵۱۸۷۱۷۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین علیزاده به شماره ملی ۰۴۵۱۱۳۱۳۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۱۶۵۷۱۴۶۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175629
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فناور سرمایه نوتریکا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۱۴۰۰ بجای شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش و بهزاد گل کار به کد ملی ۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱ بجای شرکت بانک سامان به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۷۸۸۸۷۶۰۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه