سرمایه گذاری خدمات آسیا کام

شرکت سرمایه گذاری خدمات آسیا کام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102807739
تهران- خيابان شهيد بهشتي نبش خيابان ميرعمادپلاك 282ساختمان گلديس طبقه چهارم واحد 401 به كد پستي 1587775679 1587775679
6
افراد
4
آگهی‌ها
240000
شماره ثبت
1383/11/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1121467
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آسیا کام سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سکینه بوترابی به کدملی ۰۹۳۱۲۵۹۱۲۶ و مهران بوترابی به کدملی ۰۰۴۳۸۸۴۷۸۴ و مهدی بوترابی به کدملی ۰۰۴۳۸۴۵۳۰۴ و غلامرضا سلامی به کدملی ۰۰۴۱۴۸۵۹۶۰ و همایون امینی زنجانی به کدملی ۰۰۴۰۹۴۲۶۶۰۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و کامبخش ابراهیمی به کدملی ۳۲۵۵۸۴۵۸۸۲ و صنم ابراهیمی به کدملی ۳۲۵۵۸۰۹۷۲۱ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. پ۱۶۷۷۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247889
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آسیا کام سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت از ((سرمایه گذاری آسیا کام)) به ((سرمایه گذاری خدمات آسیا کام)) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح ذیل اصلاح گردید: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکهای دولتی و غیردولتی اعم از داخلی و خارجی و سایر موسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی بر طبق مقررات مربوطه، مشارکت و انجام پروژه‌های انبوه سازی اعم از مسکونی و غیره، گشایش حساب نزد بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و طرح‌های تولیدی و صنعتی و معدنی و بازرگانی و خدماتی و سرمایه گذاری مشترک با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، پذیره نویسی سهام و انجام معاملات سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی چه از طریق بورس اوراق بهادار و چه از راه‌های دیگر و انجام معامله در کلیه بورس‌های کالا از قبیل فلزات و کالاهای صنعتی، کشاورزی، نفت، گاز و پتروشیمی (کلیه مشتقات نفت) و غیره، انتشار و فروش اوراق مشارکت با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، اعطای نمایندگی و یا ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تغییر ساختار شرکتهای موضوع سرمایه گذاری جهت عرضه عمومی و پذیرش سهام این شرکتها در بورس اوراق بهادار، تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی، به وجود آوردن یا مشارکت در تاسیس شرکتهای کارگزاری به منظور فعالیت در بورس اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه گذاری به غیر حوزه اوراق بهادار در خصوص موضوعات فوق الذکر، انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف شرکت لازم یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. پ۱۷۴۰۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251961
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آسیا کام سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۰۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سکینه بوترابی به شماره ملی ۰۹۳۱۲۵۹۱۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران بوترابی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۸۴۷۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بوترابی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۴۵۳۰۴ به سمت مدیرعامل و آقای همایون امینی زنجانی به شماره ملی ۰۰۴۰۹۴۲۶۶۱ عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا سلامی به شماره ملی ۰۰۴۱۴۸۵۹۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۰۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خدمات آسیا کام سهامی عام شماره ثبت ۲۴۰۰۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۷۷۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات نو اندیشان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۰۸۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک