شرکت توسعه ساختمانی بهمن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102803224


شماره ثبت:
239534
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1383/11/1
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ايران خودرو(كيلومتر13)-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا امینی 619366
مهدی میرزا زاده نافع 619366
اصغر جعفرزاده 619366
عباس هشی 1043884
در نتیجه محمدرضا رستمی 1093905
محمدرضا رامبد 1425591
آقای رضا کامرانی جویمند 1425591
احمد جاویدی قریچه 1425591
محمدرضا نادریان 10705018
حسین پناهیان 11052638
محمدرضا رجاییه 11052638
آقای سجاد طاهری سرتشنیزی 12740252
آقای سعید مظفریان 12740252
حجت اله انصاری 12740252
آقای بابک داوری 12740252
مجید صادقی 13742072
هانی بابازاده 13742072
خانم سارا فرهمندی 13742072
حسن روحی 13742072
آقای جعفر کمری 13742072
آقای جابر مهرزاد خانسری 14031772
آقای مهدی جعفری بشلی 14031772
الهه کاظمی آسفیچی 14031772
آقای رضا عزیز محسنی 14031772
سید محمدرضا میرمحمدی 14031772

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 619366
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمنسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده نافع به کدملی ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی میرزازاده نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۸۸۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043884
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۹۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093905
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید: محمدرضا رامبد به کدملی۰۰۵۲۰۸۴۰۹۴ به جای محمدرضا امینی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ و احمد جاویدی قریچه به کدملی۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶ به جای اصغر جعفرزاده به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. در نتیجه محمدرضا رستمی به کدملی۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رامبد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی میرزا زاده نافع کدملی۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۶۴۴۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358033
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان سهروردی شمالی بین خیابان شهید بهشتی (ره) و خیابان شهید مطهری (ره) جنب پمپ بنزین نبش کوچه خوشنودی پلاک ۳۰۰، مجتمع نیلی، طبقه سوم واحد ۳۳ و طبقه ششم واحد ۶۳ منتقل گردید. پ۱۷۸۰۷۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425591
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای حجت اله انصاری ک م ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی میرزازاده نافع ک م ۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ به نمایندگی از شرکت دادو ستد آریا ش م ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت مدیرعامل آقای رضا کامرانی جویمند ک م ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین ک م ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ آقای محمدرضا رامبد ک م ۰۰۵۲۰۸۴۰۹۴ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد جاویدی قریچه ک م ۱۷۱۷۶۹۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و تمبر با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۱۳۷۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425602
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت گروه صنعتی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ شرکت اعتبار آفرین شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۳۷۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705018
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمان بهمن سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۹۵۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052638
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به نمایندگی مهدی میرزازاده نافع به ش ملی۱۷۲۹۵۸۴۷۷۲ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به ش ملی ۰۰۳۶۸۱۷۴۹۱ و شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳ به نمایندگی محمدرضا رجاییه به ش ملی ۱۲۸۴۶۸۵۳۱۴ و شرکت داد و ستدد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به نمایندگی حسین پناهیان به ش ملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به ش ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی میرزازاده نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708160
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۴۱۲۲۲۷۱۹۱۳۱۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740252
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن، بسمت رئیس هیأت مدیره و، آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای سعید مظفریان به کدملی ۰۰۷۳۴۶۸۹۴۰ بسمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس قانونی شرکت به: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید خلیل زاده، پلاک ۵۴ با کدپستی ۱۹۶۹۷۱۳۴۵۱ تغییر یافت پ۹۵۰۱۲۳۹۴۳۵۷۶۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458984
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۱۶۶۵۸۳۱۷۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742072
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارا فرهمندی به کدملی ۶۲۵۹۹۲۰۴۳۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بجای آقای حجت اله انصاری به کدملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای مجید صادقی به کدملی ۰۰۶۶۸۹۴۹۲۱ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ بجای آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی ۴۶۲۲۶۸۸۱۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رضا عزیزمحسنی به کدملی ۰۴۵۲۵۵۵۹۶۵ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بجای آقای بابک داوری به کدملی ۶۰۱۹۲۷۲۵۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن روحی به کدملی ۰۰۶۱۴۹۱۶۴۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ بجای آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی ۰۰۶۱۹۳۳۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی ۳۲۵۹۰۱۸۰۶۹ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ایران خودرو (کیلومتر۱۳) خیابان خاکی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک ۲۷۹ طبقه همکف ک. پ ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۹۱۲۱۸۷۴۲۷۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978179
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ۹۷۰۱۲۶۶۴۵۸۴۶۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031772
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جابر مهرزاد خانسری به کد ملی ۲۶۹۱۴۳۹۶۳۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا عزیز محسنی به کد ملی ۰۴۵۲۵۵۵۹۶۵ به نمایندگی از شرکت داد وستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی جعفری بشلی به کد ملی ۲۱۶۱۸۳۱۹۸۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید محمدرضا میرمحمدی به کد ملی ۰۰۸۱۴۵۱۰۳۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت عضوء هیئت مدیره و الهه کاظمی آسفیچی به کد ملی ۰۰۷۸۷۸۳۳۴۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ۹۷۰۲۲۶۲۷۵۶۶۵۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه