شرکت سرمایه گذاری رشد ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102777052


شماره ثبت:
236810
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1383/9/24
آدرس:
تهران نارمك خيابان گلبرگ غربي م 63 پ 18 واحد الف 1648719513

اشخاص

عنوان طبق آگهی
بتول خاتمی 10579017
احسان قانع باقری 10579017
ابوالقاسم سمیعی 10579017
صاحب نوروزی ایلواری 10579017
حسن ابراهیمی 10579017
آقای سعید عسگرزاده 10579017
آقای سیدسهیل خادمی 10579017
سید مرتضی مهرجو 10957315
سید جلال مهرجو 10957315
ابوالفضل شعبانلو 10957315
مهرداد کاموسی 10957315
محمد کامران فرد 10957315

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10579017
آگهی تصمیمات شرکت گروه مشاورین پارس ژرف ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۳۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۸/۹۰ واصل گردید: بتول خاتمی به ش ملی۰۰۶۷۷۷۴۲۵۳ بسمت بازرس اصلی و حسن ابراهیمی به ش ملی۰۰۱۲۷۸۰۴۵۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احسان قانع باقری به ش ملی۰۰۶۷۸۸۸۵۰۱ و سعید عسکرزاده به ش ملی۵۶۲۹۸۰۰۱۳۲ و ابوالقاسم سمیعی به ش ملی۲۲۴۹۶۵۳۳۴۸ و سید سهیل خادمی به ش ملی۲۲۴۹۷۳۷۷۷۰ و صاحب نوروزی ایلواری به ش ملی۲۲۴۹۱۷۳۰۶۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۷/۹۰ سید سهیل خادمی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احسان قانع باقری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957315
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری رشد ایرانیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۶۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: ابوالفضل شعبانلو به کدملی ۰۰۴۸۵۴۴۳۲۹ و سید مرتضی مهرجو به کدملی ۰۰۴۳۵۸۳۶۸۷ و مهرداد کاموسی به کدملی ۴۲۸۴۲۹۸۶۰۷ و سید جلال مهرجو به کدملی ۰۰۳۲۲۵۶۵۵۸ و محمد کامران فرد به کدملی ۰۰۷۱۳۷۱۴۰۰ انتخاب گردیدند. در نتیجه تعداد اعضای هیئت مدیره ۵ تا ۷ نفر خواهدبود و شرکت می‌تواند تعدادی عضو علی البدل نیز داشته باشد و ماده ۴۰ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ ابوالفضل شعبانلو بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد کاموسی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید مرتضی مهرجو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا ء کلیه مدارک و اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور ازقبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و مکاتبات و اوراق عادی و نامه‌ها و با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۲۳۲۷۷۸۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه