شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102681999


شماره ثبت:
227040
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1383/5/11
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-پاسداران-خيابان برادران شهيد پايدارفرد-خيابان بوستان ششم-پلاك 107-طبقه پنجم-واحد 17- 1666615886

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی سوادلو 704651
محمد حیدری 916850
حسن سیفیان 916850
خانم بهاره عامری 916850
آقای حامد حسینی راد 916850
آقای مصطفی علی پور 916850
خانم زهره پیروز 10139802
فاطمه کرمی 13018342

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 704651
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۳۵۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916850
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنیان گستر کاوا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۲۳ به نمایندگی محمد حیدری به کدملی ۰۰۴۷۵۴۱۳۵۰ شرکت سروش گستر هیرسا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۰۱۹ به نمایندگی حامد حسینی راد به کدملی ۰۰۷۸۷۰۲۹۵۱ شرکت گسترش اقتصادی نفیس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۳۵۴۱ به نمایندگی حسن سیفیان به کدملی ۴۹۱۱۰۲۵۲۹۸ شرکت تدبیر گستر تات به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۹۸۰ به نمایندگی مصطفی علی پور به کدملی ۲۲۷۹۵۲۲۶۳۲ شرکت گسترش تجارت ثمرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۶۷۱ به نمایندگی بهاره عامری به کدملی ۰۴۵۳۴۹۳۱۴۹ محمد حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد حسینی راد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۰۷۳۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915798
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139802
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: محل شرکت به نشانی تهران پاسداران بوستان ششم پلاک ۱۰۷ طبقه پنجم واحد ۱۷ کدپستی ۱۶۶۶۱۵۸۸۶ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. زهره پیروز به ش ملی ۱۷۵۷۵۲۰۱۹۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بجای جهانگیر سعدی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018342
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی۰۰۸۰۱۷۸۵۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۳۲۱۱۸۴۷۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701029
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۹۹

پیرو آگهی صادره به شماره ۳۷۶۵۹/ت۳۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ کدپستی شرکت ۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶صحیح میباشد، لذا نشانی شرکت تهران بشرح ذیل اصلاح میگردد: «پاسداران بوستان ششم پلاک ۱۰۷ طبقه پنجم واحد ۱۷کدپستی۱۶۶۶۶۱۵۸۸۶» پ۹۶۰۸۱۷۳۶۰۲۳۴۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه