شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102681950


شماره ثبت:
227036
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1383/5/11
آدرس:
استان تهران ، شهرستان شميرانات ، بخش مركزي ، شهر تجريش، نياوران ، خيابان شهيد دكتر باهنر ، كوچه صالحي ، پلاك 0 ، طبقه هفتم 1971983105

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمید رحمتیان 10784936
آقای مهدی آقا صادقی 10784936
میرحکیم حسینی خشه حیران 10784936
محمدرضا نادریان 10784936
آقای اردشیر مردان پور 10784936
حسن غلامی 10784936
آقای سهراب گل پور 12650360
خانم آرزو نوری نوین 12650360
بابک پیروز 12650360
آقای رادمان ربیعی 12650360
آقای مجتبی احمدی 13248650
آقای سید حسام الدین عبادی 14233563
آقای مهدی محمد کریمی 14233563
آقای محمد مهدی زردوغی 14233563
خانم سیونه قلی پور 14233563

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 608781
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری وثوق امینسهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۰۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۸۵۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۶۷۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103082
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به ش م ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ سرمایه گذاری بهمن به ش م ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ شرکت دانایان پارسی به ش م ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ شرکت شاسی ساز ایران به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ شرکت مزدایدک به ش م ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ پ۱۶۶۸۹۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ و مجوز شماره ۲۷۰۵۵۹/۱۲۱ مورخ ۱۷/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ و شرکت کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ و شرکت پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ و شرکت آرین دوچرخ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۲۶۰ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۶۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457997
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10631660
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۸۵۷۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10784936
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۰۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۴۱۵۳۵ و شرکت دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حمید رحمتیان به ش ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی شرکت گروه بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و اردشیر مردانپور به ش ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی آقاصادقی به ش ملی ۰۰۷۲۶۵۱۲۷۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسن غلامی به ش ملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن و میرحکیم حسینی خشه حیران به ش ملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی شرکت ساشی سازی ایران بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650360
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۳۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک پیروز با کدملی ۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ به نمایندگی از شرکت آرین دوچرخ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سهراب گل پور با کدملی ۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رادمان ربیعی با کدملی ۰۰۶۷۴۳۴۶۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم آرزو نوری نوین با کدملی ۰۳۲۲۲۶۱۸۸۰ به نمایندگی از شرکت اندیشه افراز شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد مهدی زردوغی با کدملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی احمدی با کدملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۵و۱۶ از ماده ۴۱ اساسنامه را به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۴۱۱۲۰۸۸۱۷۹۳۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۲۳۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۵/۹۵ سازمان بورسو اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس جدید، تهران، خیابان شهید بهشتی چهار راه قائم مقام فراهانی خیابان احمد قصیر پلاک ۱ طبقه ۵ با کد پستی ۱۵۱۴۶۱۳۱۴۶ تغییر یافت پ۹۵۰۶۰۳۵۰۳۷۰۰۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049110
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۱۵۱۵۴۰۶۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248650
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره۱۴۷۹۹ , ۱۲۲ مورخه۱۵/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسام الدین عبادی با کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آرادمان ربیعی و مجتبی احمدی با کدملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ از طرف شرکت اندیشه افراز شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره به جای خانم آرزو نوری نوین برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۵۱۰۲۰۶۳۳۱۹۲۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703240
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۰۶۵ / ۳۲۹۲۳۲ / ۹۶۹ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه به استناد گواهی شماره ۳۳۳ / ۴۸۶ / ۱۳۹۶ / ش مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ نزد بانک شهر شعبه گاندی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۶۰۸۱۷۴۹۸۴۵۶۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844627
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۸۲۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۸/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ شرکت اندیشه افراز شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰ شرکت آرین دوچرخ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ برای مدت دوسال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۰۹۳۹۲۹۴۳۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877913
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز سازمان بورس بشماره ۳۱۱۰۰ , ۱۲۲ مورخ ۹/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۱۰ طبقه اول واحدشرقی کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۵۱۱ انتقال یافت پ۹۶۱۱۲۸۶۶۵۱۴۸۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14233563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ به استناد مجوز شماره ۳۸۲۳۷ , ۱۲۲ مورخه ۲۴/۰۵/۱۳۹۷سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی زردوغی با کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت اندیشه افراز شرق با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسام الدین عبادی با کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی احمدی با کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیونه قلی پور با کد ملی ۰۰۱۰۴۰۵۱۹۴ به نمایندگی از شرکت آرین دوچرخ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محمد کریمی با کد ملی ۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. هیات مدیره بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۵و۱۶ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به عنوان حدود اختیارات مدیر عامل به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۷۰۷۰۴۶۴۲۷۶۲۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۳۹۶۳۴ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۴/۱۳۹۷ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۷۰۷۱۶۲۴۲۸۹۰۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366700
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وثوق امین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۴۱۹۷۹/۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، طبقه هفتم کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه