شرکت انتقال داده های آسیاتک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102583274


شماره ثبت:
216971
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/11/20
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد بهشتي-كوچه دوازدهم-خيابان مير عماد-پلاك -37.1-طبقه اول-واحد 1 1587843111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا غرویان 1386701
رضا ابوالفتحی زاده 1768494
آقای محمدعلی یوسفی زاده 10518335
عباس ریاضی 10518335
خانم ستاره اصغری 10518335
آقای حمیدرضا دانش کاظمی 13576048
علیرضا حاجی شفیعی 13576048
آقای امیر محسن گرجی 14093912
خانم مهر نوش جلالیان 14093912

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562222
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیا تکسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۶۹۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت طبق ماده۲ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور انفورماتیکی شامل خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای مخابراتی و دستگاههای جانبی قطعات و ملزومات رایانه‌ای تجهیزات مخابراتی و اینترنتی ارائه پشتیبانی آنها و انجام فعالیتهای مخابراتی ارتباطی اطلاعاتی و انتقال داده‌ها جهت ارائه خدمات ارتباطی مخابراتی اینترنتی و اینترانتی با پهنای باند پر سرعتband broad بدون وابستگی به نوع فناوری شامل و نامحدود به تهیه و تعیین نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویسهای مبتنی بر فناوریهای خطوط پرسرعت شامل ارائه انواع خدمات خطوط مشترکینDSL و ارائه خدمات ایستگاههای زمینی ماهواره ایvast و خدمات مشابه و ارتباط از طریق فناوریهای بی سیمwireless در طول موجهای خصوصی و عمومی از طریق محیط‌های انتقالی مختلف شامل کابل مسی و فیبر نوری انتقال ماهواره‌ای (پس از اخذ مجوزهای لازم) و خطوط ماکروویو و رادیویی طراحی تولید مونتاژ و ساخت تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری اخذ مجوز نصب و راه اندازی و نگهداری مراکز ارائه کننده خدمات اطلاع رسانیIsp (پس از اخذ مجوزهای لازم) و مراکز تامین ارتباط اینترنت پرظرفیت انتقال داده هاISDP گذرگاهgateway بین المللی شبکه ورودی و خروجی انتقال صدا داده و خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنتIDC و انجام هرگونه فعالیت دیگر در حوزه خدمات مخابراتی ارتباطی اطلاعاتی و انتقال داده‌ها مبتنی بر فناوری‌های موجود و یا فناوریهای آینده اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه موضوع فعالیت شرکت و انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و آموزش (پس از اخذ مجوزهای لازم) در تمامی زمینه‌های موضوع فعالیت شرکت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال حاملهای دیجیتال از قبیل (سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها) رسانه‌های برخط شامل (هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی بصری و متنی و دیجیتال) و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۹۰۸۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931242
آگهی تصمیمات شرکت انتقال داده‌های آسیا تک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده با کد ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۰۳۴۸۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282778
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ریاضی شماره ملی۲۲۹۷۹۸۱۸۶۴ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم ستاره اصغری شماره ملی۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷ به سمت نایب رئیس و آقای محمدعلی یوسفی زاده شماره ملی۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۴۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282846
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدعلی یوسفی زاده۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ و عباس ریاضی۲۲۹۷۹۸۱۸۶۴ و خانم ستاره اصغری۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۴۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282864
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آیین پژوهشگر محاسب به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۵۴۱۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386701
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ و آقای محمدرضا غرویان به شماره ملی ۰۷۳۰۰۹۵۰۹۶ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۳۳۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768494
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های اسیاتک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی وآقای رضا ابوالفتحی زاده با کدملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۳۱۰۱۷۳۲۵۹۷۹۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780235
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیا تک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۸۹ کلیه سهام بانام شرکت به بی نام تبدیل گردید درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال منقسم به ۰۰۰/۴۰۰/۳ ریال سهم بی نام ۰۰۰/۱۰ ریالی میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882123
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیا تک سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۶۹۷۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت طبق ماده۲ اساسنامه بشرح ذیل تغییر یافت: انجام امور انفورماتیکی شامل خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای مخابراتی و دستگاههای جانبی قطعات و ملزومات رایانه‌ای تجهیزات مخابراتی و اینترنتی ارائه پشتیبانی آنها و انجام فعالیتهای مخابراتی ارتباطی اطلاعاتی و انتقال داده‌ها جهت ارائه خدمات ارتباطی مخابراتی اینترنتی و اینترانتی با پهنای باند پر سرعتband broad بدون وابستگی به نوع فناوری شامل و نامحدود به تهیه و تعیین نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویسهای مبتنی بر فناوریهای خطوط پرسرعت شامل ارائه انواع خدمات خطوط مشترکینDSL و ارائه خدمات ایستگاههای زمینی ماهواره ایvast و خدمات مشابه و ارتباط از طریق فناوریهای بی سیمwireless در طول موجهای خصوصی و عمومی از طریق محیط‌های انتقالی مختلف شامل کابل مسی و فیبر نوری انتقال ماهواره‌ای (پس از اخذ مجوزهای لازم) و خطوط ماکروویو و رادیویی طراحی تولید مونتاژ و ساخت تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری اخذ مجوز نصب و راه اندازی و نگهداری مراکز ارائه کننده خدمات اطلاع رسانیIsp (پس از اخذ مجوزهای لازم) و مراکز تامین ارتباط اینترنت پرظرفیت انتقال داده هاISDP گذرگاهgateway بین المللی شبکه ورودی و خروجی انتقال صدا داده و خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنتIDC و انجام هرگونه فعالیت دیگر در حوزه خدمات مخابراتی ارتباطی اطلاعاتی و انتقال داده‌ها مبتنی بر فناوری‌های موجود و یا فناوریهای آینده اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه موضوع فعالیت شرکت و انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و آموزش (پس از اخذ مجوزهای لازم) در تمامی زمینه‌های موضوع فعالیت شرکت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای نشر دیجیتال حاملهای دیجیتال از قبیل (سی دی دی وی دی بلوری و مانند آنها) رسانه‌های برخط شامل (هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوای سمعی بصری و متنی و دیجیتال) و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیتهای یادشده. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10185025
آگهی تصمیمات شرکت انتقال داده‌های آسیا تک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۶۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آیین پژوهشگر محاسب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۳۱۶ بسمت بازرس اصلی و رضا ابوالفتحی زاده با کد ملی ۴۱۳۲۱۷۵۲۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518335
آگهی تصمیمات و افزایش سرمایه شرکت انتقال داده‌های آسیا تک سهامی خاص بشماره ثبت۲۱۶۹۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۷/۹۰ و ۲۸/۷/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۲۷/۷/۹۰ و ۲/۸/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۵ ریال منقسم به۰۰۰/۵۰۰/۸ سهم۰۰۰/۱۰ ریالی بی نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۳/۸/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است و تعداد اعضاء هیئت مدیره از۵ نفر به سه نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید و محمدعلی یوسفی زاده به کدملی۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ستاره اصغری به کدملی۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس ریاضی به کدملی۲۲۹۷۹۸۱۸۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفتهو برات و عقوداسلامی و قراردادها که به ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993421
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ را تصویب نمود موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مالی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام پویا شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۱۲۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۵۰۶۰۸۷۳۸۴۷۷۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407570
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۲۱۰۸۷۹۶۷۷۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576031
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و تراز نامه منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴ شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۸۸۷۰ محمد علی یوسفی زاده با کدملی ۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ ستاره اصغری با کدملی ۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷ خانم مهر نوش جلالیان با کدملی ۰۴۵۳۲۶۴۸۸۳ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۶۰۱۹۷۵۷۸۷۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576038
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۶۰۱۷۲۶۶۲۱۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576048
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی یوسفی زاده به کدملی ۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل، شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۸۸۷۰ و به نمایندگی آقای حمیدرضا دانش کاظمی به کدملی ۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳ به سمت رئیس هیات مدیره، خانم ستاره اصغری به کدملی ۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، خانم مهرنوش جلالیان به کدملی ۰۴۵۳۲۶۴۸۸۳ و شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴ به نمایندگی آقای علی رضا حاجی شفیعی به کدملی ۰۴۵۱۶۶۰۲۳۴ به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از دو نفر رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه شرکت، امور و وظایف زیر توسط هیات مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار شد. انجام کلیه امور تجاری. انجام هر گونه داد و ستد اموال منقول. انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر گونه مطالبات و پرداخت وجوه. مذاکره و دریافت وام از بانکها، موسسات تجاری، بنگاهها و اشخاص. تاسیس شعب و نمایندگی در ایران و در هر سرزمین دیگری که به صلاح شرکت تشخیص داده شود. تنظیم مفاصا و تصفیه حسابها. شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت. ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبور، اقامه دعوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل بدین منظور. تنظیم بودجه جهت ارائه به هیات مدیره جهت تصویب. انعقاد هر گونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده. انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن. افتتاح حساب در بانکها و در موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور. رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیرمنقول شرکت و قبول رهینه و وثیقه. اعطا و تحصیل وام و اعتبار. افتتاح حسابهای جاری و حسابهای سپرده ثابت جهت وجوه ذخیره و مسدود کردن حسابهای مزبور و همچنین سرمایه گذاری دارائی نقدی شرکت. نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها. واگذاری نمایندگی و عاملیت و شرکت در نمایندگی دیگران. قبول نمایندگی از شرکتها و موسسات خارجی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها. تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی. پ۹۶۰۶۰۱۹۹۸۱۵۲۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628323
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۵۴۷۵ , ۱۲۲ مورخه ۲۰/۰۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر بازار اولیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام نام و شماره ثبت شرکت: شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴ موضوع شرکت: موضوع اصلی انجام فعالیت‌های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی انتقال داده‌ها براساس پروانه FCP و سایر پروانه‌ها و مجوزهای شرکت جهت ارائه خدمات ارتباطی، مخابراتی، اینترنتی و اینترانتی با پهنای باند پرسرعت Bradband بدون وابستگی به نوع فناوری شامل و نه محدود به: تهیه، تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویس‌های مبتنی بر فناوری‌های خطوط پرسرعت شامل انواع خدمات خطوط دیجیتالی DSL و ارتباط از طریق فناوری‌های بیسیم Wireless در طول موج‌ها و فرکانس‌های خصوصی و عمومی از طریق محیط‌های انتقالی مختلف شامل کابل مسی، فیبرنوری و رادیویی و سیم کارت. انجام کلیه عملیات صادرات، واردات و خرید و فروش تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با فناوری انتقال داده. طراحی، تولید، مونتاژ و ساخت تجهیزات اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به انتقال داده‌ها. طراحی، تولید و راه اندازی سرویس‌های ارزش افزوده Value added بر انتقال داده‌ها. اخذ مجوز و نصب و راه اندازی و نگهداری مراکز ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی اینترنتی ISP مراکز تامین ارتباط اینترنت پرظرفیت انتقال داده‌ها گذرگاه Gateway بین المللی شبکه ورودی و خروجی انتقال صدا و داده، خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنت IDC. انجام هرگونه فعالیت دیگر در حوزه خدمات مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی انتقال داده‌ها مبتنی بر فناوری موجود و یا فناوری‌های آینده و اینترنت اشیا IT و سیستم‌های Clud. اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع شرکت. حضور و برگزاری نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور در زمینه‌های مرتبط. انجام فعالیت تحقیق و توسعه در تمامی زمینه‌های فعالیت شرکت. انجام فعالیت در حوزه تدوین، بهره گیری، فروش و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه‌ای و اپلیکیشن‌های مختلف. فعالیت در حوزه‌های فناوری مالی Fintech با بهره گیری از توان نرم افزاری و سخت افزاری. انجام فعالیت در حوزه تولید، نگهداری و انتقال محتواهای مختلف بخصوص ویدیویی VD و IPTV. فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ در فضای وب. س. انجام خدمات Datamining و Bigdata. موضوع فرعی ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکت‌ها از جمله استارت آپ‌ها مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت: (شرکت فاقد شعبه است) تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از میرعماد، پلاک ۲۹۰، ساختمان آسیاتک، کدپستی ۱۵۸۷۷۷۵۳۱۱ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ارزش مبلغ اسمی سهام از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال کاهش یافت و لذا تعداد کل سهام از ۳۰۰۰۰۰۰۰ به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح کرد. سرمایه شرکت به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام می‌باشد که کاملا تادیه شده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اسامی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: محمد علی یوسفی زاده به کدملی ۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل، شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۸۸۷۰ و به نمایندگی آقای حمیدرضا دانش کاظمی به کدملی ۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم ستاره اصغری به کدملی ۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مهرنوش جلالیان به کدملی ۰۴۵۳۲۶۴۸۸۳ و شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴ به نمایندگی آقای علی رضا حاجی شفیعی به کدملی ۰۴۵۱۶۶۰۲۳۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائة یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسة مجمع را خواهد داشت: اعلامیة خرید سهام، گواهی نامة نقل و انتقال و سپردة سهام، اصل ورقة سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. مطابق ماده ۹۰ قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. مقررات اساسنامه راجع به تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه به شرح ذیل است: اندوختة قانونی و اختیاری وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. انحلال و تصفیه موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجمع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵) ۱۸۲۴۰۲۴۸۵۱۱۰۷ ریال است که ۱۶۱۳۶۷۲ میلیون ریال آن بدهی‌های جاری و ۲۱۰۳۵۰ میلیون ریال بدهی‌های غیرجاری است. همچنین مطابق یادداشت ۲۸ آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده، بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه ۲ , ۷۰۳ , ۲۶۹ میلیون ریال است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۳۶۸۶۶۹۶۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032291
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره۳۴۵۰۳ , ۱۲۲ مورخه۱۹/۰۲/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی کوچه دوازدهم خیابان میر عماد پلاک ۳۷٫۱ طبقه اول واحد ۱کدپستی ۱۵۸۷۸۴۳۱۱۱ تغییر یافت پ۹۷۰۲۲۶۲۰۸۷۶۹۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093912
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر محسن گرجی به کدملی ۰۰۸۱۳۵۹۷۲۱ به جای آقای حمیدرضا دانش کاظمی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۸۸۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره منصوب گردید. آقای علیرضا حاجی شفیعی به کدملی ۰۴۵۱۶۶۰۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ستاره اصغری به کدملی ۰۰۵۱۰۲۲۰۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدعلی یوسفی زاده به کدملی ۰۰۶۲۷۳۲۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهرنوش جلالیان به کدملی ۰۴۵۳۲۶۴۸۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محسن گرجی به کدملی ۰۰۸۳۱۵۹۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۴۰۵۹۸۶۵۷۱۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278418
آگهی تغییرات شرکت انتقال داده‌های آسیاتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۳۲۷۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۰۲۳۵۱۲۸۹۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه