شرکت سازین رسانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102139290


شماره ثبت:
171476
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1379/11/20
آدرس:
تهران سعادت آباد م سرو خ رياضي بخشايش ك بهار پ 1 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1021392
آگهی تصمیمات شرکت سازین رسانه (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۷۱۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: صورتهای مالی عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. پ۱۶۳۰۰۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه