سرمایه گذاری زیتون ورز

شرکت سرمایه گذاری زیتون ورز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101971166
تهران كيلومتر 20 جاده مخصوص كرج جنب دنياي فلز خ 16 متري مهر ك شكوفنده سمت راست ط 2 1111111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
154348
شماره ثبت
1378/6/10
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری زیتون ورز

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک