شرکت پالایش نفت بندرعباس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874688


شماره ثبت:
در دست اقدام انتقالي
تعداد بازدید:
72
تأسیس:
1377/7/25
آدرس:
استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بخش مركزي - دهستان تازيان - آبادي ايستگاه راداربندرعباس-محله خونسرخ-بزرگراه بندرعباس رجائي-خيابان پالايشگاه نفت-پلاك 0-طبقه همكف- 7931184183

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مجید رحیمی 10848183
غلامحسین رمضانپور 10848183
آقای نجات امینی 13031244
آقای محمدرضا صدری اصفهانی 13031244
بیژن صفوی 13031244
آقای علی اصغر صراف 13031244
نبی الله محمدی 13031244
علی اکبر ماهرخ زاد 13031271
آقای هاشم نامور 13031271
آقای حمید شریف رازی 13031271
آقای سیدنورالدین شهنازی زاده 13132053
رئیس حسابداری مالی 13132053
آقای سیدجعفر علوی معلم 13132053
سعید خدامرادی 13132055
آقای سید محمود امام زاده 13132058

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1215599
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ به تصویب رسید. پ ۱۷۲۲۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215600
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم نامور شماره ملی۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ بجای آقای علیرضا امین بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان هاشم نامور و حسن عادل پیله رود ممهور به مهر شرکت مهتبر می‌باشد. پ ۱۷۲۲۴۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393793
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهبین ش م ۱۰۱۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۹۶۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332522
آگهی تغییرات و تبدیل نوع شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت بشرح: الف: موضوعات اصلی: ۱ احداث، راه اندازی و بهره برداری ازکارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی، و مشابه ۲ دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) ازشرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام وسایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی. ۴ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه. ب موضوعات فرعی: ۱ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه.۲ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت.۳ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت. ۴ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۵ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ۶ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت.۷ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی. ۸ خرید، فروش، اجاره، استیجاره رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت.۹ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز.۱۰ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور و ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار.۱۱ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت.۱۲ رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها.۱۳ رعایت الزامات محیط زیست.۱۴ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت مدیره ضروری باشد تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردیده مفاد اعلامیه تبدیل جهت اطلاع عموم بشرح ذیل اعلام میگردد: ۱ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت پالایش نفت بندرعباس بشماره ثبت۱۴۴۵۱۲۲ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن، موضوعات اصلی: ۱ احداث، راه اندازی و بهره برداری ازکارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی، و مشابه ۲ دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) ازشرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی. ۴ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه. ب موضوعات فرعی: ۱ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه.۲ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت.۳ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت. ۴ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۵ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ۶ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت.۷ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی. ۸ خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول منقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت.۹ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز.۱۰ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار.۱۱ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت.۱۲ رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها.۱۳ رعایت الزامات محیط زیست.۱۴ انجام هرگونه احکام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت مدیره ضروری باشد. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان استاد نجات الهی، روبروی خیابان اراک به کدپستی:۱۵۹۸۶۶۸۸۱۳ میباشد. ۴ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱۳ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/ ۱۳ سهم با نام عادی ۱۰۰۰ریالی میباشد که تماما پرداخت شده میباشد. ۶ شرکت فاقد سهام ممتازه میباشد.۷ هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای سید محمود امام زاده فرزند سید مصطفی به ش. ش۷ تاریخ تولد۱۳۲۸ به شماره ملی۴۷۳۶۴۷۶۶۱ عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا امین فرزند محمدرضا به ش. ش۱۰۰۲ تاریخ تولد۱۳۴۴ به شماره ملی۶۵۴۹۵۳۱۰۷۱ عضو اصلی هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امین ا … اسکندری فرزند عباس به ش. ش۲۱۴۱ تاریخ تولد۱۳۳۸ به شماره ملی۱۸۱۸۰۱۸۱۰۱ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای سید علی میرمحمدی فرزند سید یوسف به ش. ش۶۰۹ تاریخ تولد۱۳۳۸ به شماره ملی۱۱۹۸۸۴۲۵۸۱ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای حسن عادل فرزند خداویردی به ش. ش۳۸۱ تاریخ تولد۱۳۳۰ به شماره ملی۰۰۴۸۵۳۵۶۱۳ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مجید رحیمی فرزند علیمراد به ش. ش۱ تاریخ تولد۱۳۴۳ به شماره۳۳۷۹۹۰۲۵۳۵ عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بیژن مطلبی فرزند عیسی به ش. ش۹۹۲ تاریخ تولد۱۳۳۱ به شماره ملی۰۵۳۲۰۷۰۴۵۳ عضو علی البدل هیئت مدیره. ۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تأییدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مطابق ماده۲۳ اساسنامه طریقه اخذ رأی بصورت شفاهی، مثلا با بلندکردن دست یا قیام بعنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتیکه به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع رأی گیری بصورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی بصورت کتبی بعمل خواهد آمد. تبصره: اخذ رأی درخصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس الزاما بصورت کتبی خواهدبود. ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته طبق ماده۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهم توسط هیئت مدیره صورت می‌پذیرد و طبق ماده۱۸ اساسنامه میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین میگردد. مطابق ماده۵۱ اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته کنارگذاشته شود.۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: شرکت، فاقد دیون و یا دیون تضمین شده اشخاص میباشد.۱۱ در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج میگردد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال ماقبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل نوع شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و درمرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584961
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۸۹ بشرح ذیل اتخاذ گردید. اختیارات هیئت مدیره ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا یکی از آقایان مجید رحیمی و علیرضا امین و بیژن منوچهری و یکی از آقایان حسن عادل پیله رود و نبی اله محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800563
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی و مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848183
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۸۹ غلامحسین رمضان پورآبگرمی به کدملی ۲۵۴۹۳۷۶۹۰۰ بجای مجید رحیمی به کدملی ۳۳۷۹۹۰۲۵۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و علی زیار به کدملی ۰۴۵۰۰۷۸۷۴ بجای سید محمود امام زاده به کدملی ۴۷۲۳۶۴۷۶۶۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031244
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۸۴۲۹/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ به نمایندگی سید نورالدین شهنازی زاده به شماره ملی ۴۴۵۹۶۵۶۶۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰ به نمایندگی بیژن صفوی به شماره ملی ۴۵۴۹۵۷۱۷۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ به نمایندگی نجات امینی به شماره ملی ۳۹۹۰۷۲۰۲۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ به نمایندگی علی اصغر صراف به شماره ملی ۰۹۴۰۳۱۵۰۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ به نمایندگی هاشم نامور به شماره ملی ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه الف» و یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه ب» به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. «گروه الف» آقایان هاشم نامور با شماره ملی ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ و غلامحسین رمضانپور با شماره ملی ۲۵۴۹۳۷۶۹۰۰ بوده و «گروه ب» آقایان محمدرضا صدری اصفهانی با شماره ملی ۰۰۵۶۶۱۰۸۹۰ و نبی الله محمدی با شماره ملی ۱۸۱۷۷۹۹۵۹۲ می‌باشند. ضمنا امضای اوراق عادی با امضای آقایان هاشم نامور با شماره ملی ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031264
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۲ و تاییدیه شماره ۸۸۶۲/۲۰ مورخ ۳/۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۷۶ - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۸۰ - شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰ - شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031269
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۸۴۲۹/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031271
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۸۴۲۹/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر ماهرخ زاد به شماره ملی ۰۰۴۱۱۱۹۹۷۵ به جای بیژن صفوی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره حمید شریف رازی به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۳۸۰۵ به جای علی اصغر صراف به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۴۱۲۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸ به نمایندگی هاشم نامور به شماره ملی ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055939
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۰۲۵۹/۲۰ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان تأمین اجتماعی به شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ک. م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه ک. م ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان ک. م ۱۰۷۰۰۱۵۲۲۴۵و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ک. م ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۷۱۴۸۷۳۹۰۸۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132053
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۵۰۳۲/۲۰ مورخ ۱۷/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ با نمایندگی آقای سیدنورالدین شهنازی زاده با شماره ملی ۴۴۵۹۶۵۶۶۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه دارای شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰ با نمایندگی آقای هاشم نامور با شماره ملی ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سازمان تأمین اجتماعی دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵ با نمایندگی آقای نجات امینی با شماره ملی۸۷ ۳۹۹۰۷۲۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ با نمایندگی آقای سیدجعفر علوی معلم با شماره ملی ۰۷۹۴۶۹۴۹۴۲ به سمت هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان دارای شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۲۴۵ با نمایندگی آقای حمید شریف رازی با شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۳۸۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه الف» و یک نفر از افراد مذکور در «گروه ب» به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. «گروه الف» آقایان هاشم نامور با سمت مدیرعامل با شماره ملی ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ و غلامحسین رمضانپور با سمت مدیر عملیات با شماره ملی ۲۵۴۹۳۷۶۹۰۰ بوده و «گروه ب» آقایان محمدرضا صدری اصفهانی با سمت مدیر مالی با شماره ملی ۰۰۵۶۶۱۰۸۹۰ و عیسی تاجیک با سمت رئیس حسابداری مالی با شماره ملی ۱۸۱۸۳۸۳۱۷۹ می‌باشند. ضمنا امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۲۶۶۴۲۷۳۳۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132055
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۰۳۲/۲۰ مورخ ۱۷/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید نورالدین شهنازی زاده با شماره ملی ۴۴۵۹۶۵۶۶۲۰ به جای آقای هاشم نامور ک. م ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه با شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هاشم نامور با شماره ملی ۲۲۹۲۸۹۹۴۱۸ به جای آقای سید نورالدین شهنازی زاده ک. م ۴۴۵۹۶۵۶۲۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ تعیین و آقای سعید خدامرادی با شماره ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به جای آقای سیدجعفر علوی معلم ک. م۰۷۹۴۶۹۴۹۴۲ به عنوان نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132058
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۰۳۲/۲۰ مورخ ۱۷/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود امام زاده با شماره ملی ۴۷۲۳۶۴۷۶۶۱ باستناد نامه شماره ۳۰۱۸۸ مورخ ۰۹/۰۴/۹۵، به جای آقای حمید شریف رازی ک. م ۰۰۳۱۷۸۳۸۰۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۲۴۵ برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ۹۵۰۸۲۶۶۸۵۴۶۵۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه