شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101852098


شماره ثبت:
142220
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1377/5/10
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-باغ فيض-بزرگراه شهيد سر لشكر ستاري-كوچه شقايق 16-پلاك -30-طبقه دوم-واحد 4 1473743985

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی نظاری 9567651
مهدی ملک الکتاب خیابانی 11160328
محمد شیخ 11160328
آقای مجید زارعی 12659204
غلامحسن تقی نتاج ملکشاه 12720511
حسن رضوانفر 12730830
آقای مسعود غلام زاده لداری 12730830
بهرام سبزواری 12730830
آقای ناصر گیوکی 13389812
چهار نفر مجید زارعی سهامیه 13389812
آقای سعید کیانی 13519131
آقای محمدحسین وکیلی 13519131
آقای یعقوب محمودی 13519131

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9567651
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۲۲۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آوند به کدملی۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و علی نظاری به کدملی۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل به کدملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به کدملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به کدملی۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592373
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۴۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160328
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی محمد شیخ به کدملی۰۰۴۰۷۴۲۲۱۰ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به نمایندگی محمدحسین وکیلی به کدملی۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ به نمایندگی مهدی ملک الکتاب خیابانی به کدملی۰۰۴۹۳۰۲۱۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659204
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۳۲۹۸۱۳ , ۱۲۱ مورخ ۳۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید زارعی کدملی۰۰۴۴۰۰۲۹۰۴ به سمت رییس هیات مدیره. آقای محمد حسین وکیلی کدملی۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره. آقای محمد شیخ کدملی۰۰۴۰۷۴۲۲۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار رسمی وبانکی و تعهدآور و قردادها وچک‌ها وسفته‌ها وبروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت ونامه‌ها ومکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۶۷۳۶۲۳۸۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۰۸۴ , ۱۲۲ مورخه ۱۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه با شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به عنوان رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) آقای محمدحسین وکیلی با شماره ملی ۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص) آقای مجید زارعی سهامیه با شماره ملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) آقای سعید جمالی با شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۹۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) آقای مسعود غلام زاده لداری با شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهرشرکت، و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. حدود اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. - اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس رسمی دادگستری اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امر که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاک‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. پ۹۵۰۱۰۹۹۱۴۴۱۹۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720518
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴و مجوز شماره ۴۳۸۲ , ۱۲۲ مورخه ۲۵/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۰۵۴۶ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۶۹۸۶ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۱۰۹۹۷۵۶۲۲۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۰۸۴ , ۱۲۲ مرخه ۱۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضوانفر با شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به نمایندگی شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا به جای آقای بهرام سبزواری با شماره ملی ۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱ تعیین گردیدند آقای حسن رضوانفر با شماره ملی ۰۰۴۶۳۴۷۱۶۱ به عنوان رییس هیأت مدیره آقای محمدحسین وکیلی با شماره ملی ۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای مجید زارعی سهامیه با شماره ملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سعید جمالی با شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۹۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای مسعود غلام زاده لداری با شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت، با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهرشرکت، و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. - نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. - اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس رسمی دادگستری اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امر که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. - تعیین میزان استهلاک‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. پ۹۵۰۱۱۷۴۴۲۷۵۱۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979115
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۵۷۳ , ۱۲۲ مورخ۵/۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل گردید. در اجرای ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۴۲۲۲۰ ۲) موضوع شرکت الف موضوع فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ ۱ خودرو، ساخت قطعات، لاستیک و پلاستیک و سایر صنایع مرتبط با خودرو از جمله تامین لوازم و قطعات و خدمات و بازرگانی مرتبط با خودرو ۱ ۲ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنون یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری. ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۴ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه با تضمین بازپرداخت ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رآی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق ۳ ۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات ب موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجزا. ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۵ ۲ تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۵ ۴ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۶ شرکت می‌تواند درراستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. آدرس پستی شرکت: ستاری شمالی، خیابان شهید خلیل آبادی، خیابان هجرت، کوچه شقایق ۱۶ پلاک ۳۰ طبقه دوم واحد۴ کدپستی ۱۴۷۳۷۴۳۹۹۸ همچنین شرکت فاقد شعبه می‌باشد. ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه فرزند قلی شماره شناسنامه ۲۹۸۰ با شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به عنوان رییس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شمارۀ ثبت ۷۱۰۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ آقای محمدحسین وکیلی فرزند احمد علی شماره شناسنامه ۱۰۹۹ با شماره ملی ۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص) به شمارۀ ثبت ۱۰۰۳۳۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ آقای مجید زارعی سهامیه فرزند نعمت اله شماره شناسنامه ۳ با شماره ملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا (سهامی خاص) به شمارۀ ثبت ۱۳۸۹۸۴ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۰۵۴۶ آقای سعید جمالی فرزند محمود شماره شناسنامه ۲۴۴۶ با شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۹۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) شمارۀ ثبت ۱۱۵۱ وشناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ آقای مسعود غلام زاده لداری فرزند محمد قلی شماره شناسنامه ۵۵ با شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شمارۀ ثبت ۱۱۳۳۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، هر صاحب سهم یا وکیل قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرفنظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنان چه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱. گواهی نقل و انتقال وسپرده سهام ۲. تاییدیه سهامدداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: • اندوخته سرمایه‌ای خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال میتوان حداکثر ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. • اندوخته قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. • تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ مبلغ بدهی شرکت شامل ۲۹۷۴۲۶۳ میلیون ریال می‌باشد که ۲۹۷۳۶۸۴ میلیون ریال آن بدهی‌های جاری و مبلغ ۵۷۹ میلیون ریال مربوط به بدهی‌های غیر جاری می‌باشد. همچنین شرکت دارای بدهی‌های احتمالی مجموعا به مبلغ ۲۰۵۵۴۱۹ میلیون ریال می‌باشد ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه جهان صنعت پ۹۵۰۶۰۱۸۴۷۷۵۵۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170828
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۲۴۸ , ۱۲۲ مورخه ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۹۱۶۶۶۲۵۴۳۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389812
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۲۴۸ , ۱۲۲ مورخه ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید کیانی با کد ملی ۱۱۴۰۳۷۱۳۴۷ به نمایندگی از شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا جایگزین آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به عنوان رییس هیات مدیره، آقای محمد حسین وکیلی با کد ملی ۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ به عنوان نایب رییس هیات مدیره، آقای مجید زارعی سهامیه با کد ملی ۱۱۸۹۴۵۴۶۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای سعید جمالی با کد ملی ۰۰۴۴۰۰۲۹۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ناصر گیوکی با کد ملی ۱۸۲۹۰۳۲۶۸۲ به نمایندگی ایرانی تولید اتومبیل سایپا جایگزین آقای مسعود غلام زاده لداری به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای شرکت ایجاد می‌کنند، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهرشرکت، و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۱۲۸۹۹۵۳۱۵۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455023
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۴۶۹ , ۱۲۲ مورخه ۱۳/۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ - مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا (شرکت سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ - شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ - شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ - شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۰۵۲۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۱۰۹۹۰۸۰۴۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519131
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۴۶۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر گیوکی با شماره ملی ۱۸۲۹۰۳۲۶۸۲ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای محمدحسین وکیلی با شماره ملی ۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا (شرکت سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ - به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای سعید کیانی با شماره ملی ۱۱۴۰۳۷۱۳۴۷ به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای سعید جمالی با شماره ملی ۰۰۴۴۰۰۲۹۰۴ به نمایندگی شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای یعقوب محمودی با شماره ملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ به نمایندگی شرکت مهندسی توسعه سایپا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۰۵۲۷ - به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند پ۹۶۰۴۲۷۶۷۱۶۸۱۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۱۶۳ , ۱۲۲ مورخه ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۹۱۵۱۹۸۹۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۷۳۸ , ۱۲۲ مورخه ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت وخروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آن‌ها. اقامه هر نوع دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش و فرجام، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس رسمی دادگستری اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امر که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. پ۹۶۰۷۱۵۵۶۳۸۹۲۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868553
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۵۹ , ۱۲۲ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران باغ فیض بزرگراه شهید سر لشکر ستاری کوچه شقایق ۱۶ پلاک ۳۰ طبقه دوم واحد ۴ کدپستی ۱۴۷۳۷۴۳۹۸۵ تغییر یافت پ۹۶۱۱۲۳۸۱۴۲۶۸۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه