شرکت کیهان تبادل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101832217


شماره ثبت:
140178
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1377/2/27
آدرس:
تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبي ميدان فرهنگ، كوچه پيوند يكم، كوچه آناهيتا، كوهسار غربي، پلاك 1/1، طبقه 4، واحد 8 1997748819

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین نظم پژوه 592229
ابراهیم روزدار 592229
شاهپور مهراب پور 592229
آقای محمدحسین تفقدی 592229
آقای بهرام همتی 702428
محسن طائب 10505057
مهدی خداوردی 11031958
حسین احمدی لایغراء 13124490
عباس ابوالحسنی اجاقکندی 13126546

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592229
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادلسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ و حسین نظم پژوه به کدملی ۰۰۳۱۱۰۰۹۴۵ و شاهپور مهراب پور به کدملی ۴۱۹۹۳۰۶۹۷۸ و محسن طائب به کدملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و ابراهیم روزدار به کدملی ۴۲۸۴۶۲۵۹۲۶ بموجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۰ محمدحسین تفقدی به کدملی ۰۰۳۹۳۲۰۹۹۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس، شاهپور مهراب پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محسن طائب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضای یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۰۲۵۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702428
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادلسهامی عام به شماره ثبت۱۴۰۱۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۲۲ به سمت بازرس اصلی و بهرام همتی به کدملی ۳۳۴۰۲۸۴۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۶۷ به نمایندگی محمدحسین تفقدی به کدملی ۰۰۳۹۳۲۰۹۹۵ و مهدی خداوردی به کدملی ۰۰۵۶۳۷۸۱۳۰ و شاهپور مهراب پور به کدملی ۴۱۹۹۳۰۶۹۷۸ و محسن طائب به کدملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و عباس ابوالحسنی اجاقکندی به کدملی ۱۳۷۲۰۲۳۴۸۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ محمدحسین تفقدی به سمت رئیس هیئت مدیره، شاهپور مهراب پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن طائب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضا یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۴۶۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236660
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ بسمت بازرس اصلی آقای بهرام همتی کد ملی ۳۳۴۰۲۸۴۰۶۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ تصویب گردید. پ۱۷۲۹۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267040
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مطالعه و عرضه خدمات تحقیقاتی، پژوهشی، مشاوره‌ای، مدیریت، طراحی، مباشرت، سرمایه گذاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، انبوه سازی و ایجاد مجتمع‌های مسکونی، اداری، تجاری، عمومی و خدماتی، تاسیسات، تجهیزات، شبکه زیربنایی شهری، صنعتی، ساختمانی، بازسازی و عمران بافت فرسوده و توسعه شهری، احداث شهرها و شهرک‌ها در داخل یا خارج از کشور و اخذ مجوزهای لازم به منظور اجرای طرحهای جدید و کلیه فعالیتهای صدور خدمات فنی و مهندسی و کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای اجرای فعالیتهای مربوط به شرکت باشد مبادرت به تحصیل، خرید و فروش مصالح، وسایل و ادوات و ابزارهای ساختمانی و عمران شهری و سایر اموال به منظرو رفع نیاز و در جهت نیل به اهداف شرکت خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت حقوقی یا مدنی در سایر موسسات و شرکتها و طرح‌ها و پروژه‌ها و نیز تاسیس و یا مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از جمله شرکتهای بازرگانی و تجاری، مهندسین مشاور، طراحی، نظارت، پیمانکاری و ساخت و ساز مسکن و همچنین تولیدکنندگان مصالح، وسایل و ادوات، ابزارهای ساختمانی و عمران شهری و انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای شرکت ضرورت داشته باشد. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری، عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، گشایش اعتبار در کلیه بانکها و موسسات مالی اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور انجام هر گونه امور تجاری و بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و نیز واردات و صادرات کلیه محصولات فلزی، فولادی، آهن آلات و مصالح ساختمانی، انواع دام زنده و منجمد، انواع آبزیان و کالاهای پروتئینی و کلیه مواد غذایی مجاز و خوراک دام و طیور، و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی و توزیع و خرید و فروش آنها در داخل و خارج از کشور. پ۱۷۴۴۱۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591599
آگهی تغییرات شرکت شرکت کیهان تبادل بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳ (ساختمان طلایی) طبقه چهارم، واحد ۱۰، کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۴۴ انتقال یافت پ۹۳۰۶۰۵۶۸۵۴۶۸۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671923
آگهی تغییرات شرکت شرکت کیهان تبادل با سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین تفقدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۲۰۹۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای حسین احمدی لایغراء به شماره ملی ۰۰۴۰۵۲۰۱۳۷ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محسن طائب به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای مهدی خداوردی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۷۸۱۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای عباس ابوالحسنی اجاقکندی به شماره ملی ۱۳۷۲۰۲۳۴۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره. تعیین گردیدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چکها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضاء یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۲۹۶۵۰۵۷۸۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671924
آگهی تغییرات شرکت شرکت کیهان تبادل سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ آقای مهدی خداوردی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۷۸۱۳۰ آقای محمدحسین تفقدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۲۰۹۹۵ آقای محسن طائب به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ آقای عباس ابوالحسنی اجاقکندی به شماره ملی ۱۳۷۲۰۲۳۴۸۸ برای مدت دو سال به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۳۰۷۲۹۲۳۹۶۵۸۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716796
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ و آگهی صادره به شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۸۹۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۳۰۹۱۰۱۰۵۵۹۶۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505057
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادل سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیمان سازان تجارت اطلس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ و حسین نظم پژوه به کدملی ۰۰۳۱۱۰۰۹۴۵ و شاهپور مهراب پور به کدملی ۴۱۹۹۳۰۶۹۷۸ و محسن طائب به کدملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و ابراهیم روزدار به کدملی ۴۲۸۴۶۲۵۹۲۶ بموجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۰ محمدحسین تفقدی به کدملی ۰۰۳۹۳۲۰۹۹۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس، شاهپور مهراب پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محسن طائب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضای یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031958
آگهی تصمیمات شرکت کیهان تبادل سهامی عام به شماره ثبت۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۲۲ به سمت بازرس اصلی و بهرام همتی به کدملی ۳۳۴۰۲۸۴۰۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: پیمان سازان تجارت اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۶۷ به نمایندگی محمدحسین تفقدی به کدملی ۰۰۳۹۳۲۰۹۹۵ و مهدی خداوردی به کدملی ۰۰۵۶۳۷۸۱۳۰ و شاهپور مهراب پور به کدملی ۴۱۹۹۳۰۶۹۷۸ و محسن طائب به کدملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ و عباس ابوالحسنی اجاقکندی به کدملی ۱۳۷۲۰۲۳۴۸۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ محمدحسین تفقدی به سمت رئیس هیئت مدیره، شاهپور مهراب پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن طائب به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا با امضا یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124490
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: محمدحسین تفقدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۲۰۹۹۵ به سمت رئیس هیأت مدیره. حسین احمدی لایغراء به شماره ملی ۰۰۴۰۵۲۰۱۳۷به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. محسن طائب به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. مهدی خداوردی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۷۸۱۳۰ به سمت عضو هیأت مدیره. عباس ابوالحسنی اجاقکندی به شماره ملی ۱۳۷۲۰۲۳۴۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چکها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا با امضاء یکی از آنها باتفاق عضو دیگر هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: مجری مصوبات هیئت مدیره با رعایت قوانین جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی ودفاع از بهر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقراردر ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر ازقبیل آنچه گذشت، تعیین حق الزحمه وکیل و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. پ۹۵۰۸۲۳۷۵۶۹۴۶۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126546
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پیمان سازان تجارت اطلس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۶۷ مهدی خداوردی به شماره ملی ۰۰۵۶۳۷۸۱۳۰ محمدحسین تفقدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۲۰۹۹۵ محسن طائب به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ عباس ابوالحسنی اجاقکندی به شماره ملی ۱۳۷۲۰۲۳۴۸۸ پ۹۵۰۸۲۴۷۷۵۷۲۲۸۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148288
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبی میدان فرهنگ، کوچه پیوند یکم، کوچه آناهیتا، کوهسار غربی، پلاک ۱/۱، طبقه ۴، واحد ۸، کد پستی ۱۹۹۷۷۴۸۸۱۹ تغییر یافت پ۹۵۰۹۰۳۳۴۳۸۵۲۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188288
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۲۱۶۴ مورخه ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ اعلام می‌دارد: عبارت «حدود اختیارات مدیر عامل» در آگهی مذکور به اشتباه «حدود اختیارات هیئت مدیره» درج گردیده است، مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۹۲۲۴۵۴۴۳۱۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375162
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید آقای محسن طائب به شماره ملی ۰۰۳۲۸۱۳۴۶۵ به آدرس: تهران، سعادت آباد، ضلع جنوبی میدان فرهنگ، کوچه پیوند یکم، کوچه آناهیتا، کوهسار غربی، پلاک ۱/۱، طبقه ۴، واحد ۸، کد پستی ۱۹۹۷۷۴۸۸۱۹، به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند پ۹۶۰۱۱۹۵۰۴۱۷۴۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001913
آگهی تغییرات شرکت کیهان تبادل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۲۲۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۶۴۲ بعنوان ناظر تصفیه برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۲۰۸۸۳۹۱۳۵۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه