شرکت پست بانک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101702747


شماره ثبت:
126875
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1375/10/4
آدرس:
تهران خ انقلاب اسلامي مقابل خ استاد نجات الهي نبش ك كندوان پ3 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1034965
آگهی تصمیمات شرکت پست بانک ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۶۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت امور اقتصادی و دارایی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به نمایندگی از دولت شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۳۹۷۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۵۸۷۱۵ شرکت سهامی بیمه ایران به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۲۲۰. پ۱۶۳۶۲۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680038
آگهی تغییرات شرکت پست بانک سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۱۵۶۹/۲۰مورخ ۲۰/۵/۹۳سازمان خصوصی سازی ومجوز شماره ۲۸۷۵۱۱/۱۲۱مورخ ۲۲/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۶۱۴۹۸مورخ ۱۵/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۶۱۱۴۳۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۲۳۳۴۵۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۲۳۳۴۵۱۰۰۰سهم عادی ۱۰۰۰ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۹۳۰۸۰۶۵۶۲۸۲۷۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه