کشت و صنعت نوش بهار

شرکت کشت و صنعت نوش بهار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101697503
تهران م وليعصر اول خ كريمخان زند ساختماتن 314 ط2 واحد شمالي 1111111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
126339
شماره ثبت
1375/9/8
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت و صنعت نوش بهار

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک