شرکت گسترش صادرات کالای صنایع (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101391663


شماره ثبت:
95099
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1371/11/5
آدرس:
تهران خيابان سهروردي پايين تر از چهار راه شهيد بهشتي كوچه انديشه يك پلاك 79 طبقه 4 شرقي 1569658419

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فرید قدس گویا 1726495

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1726495
آگهی تغییرات شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و فرید قدس گویا به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان سهروردی پایین‌تر از چهار راه شهید بهشتی کوچه اندیشه یک پلاک ۷۹ طبقه ۴ شرقی کدپستی ۱۵۶۹۶۵۸۴۱۹ می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۸۷۹۷۶۸۵۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9620260
آگهی تصمیمات شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۵۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۲/۸۹ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۷/۸۹ واصل گردید: بهرام بدیعی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ماریشن به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به نمایندگی مسعود توکلیان و شرکت صنعتی آما به نمایندگی فرید قدس گویا و حسن ستایش و حسن قابل زاده و حسین قابل زاده به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد اسماعیلی به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۴/۸۹ حسن ستایش به سمت رئیس هیئت مدیره، مسعود توکلیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرید قدس گویا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ سهروردی پایین‌تر از چهارراه شهید بهشتی اندیشه یک پ۷۹ ط۴ شرقی کدپستی۱۵۶۹۶۵۸۳۴۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه