شرکت صنایع بسته بندی البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101344060


شماره ثبت:
90032
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1371/2/16
آدرس:
تهران خ جمهوري بعد از تقاطع وليعصر جنب فرشگاه رفاه پلاك 757 ط 5 1134916139

اشخاص

عنوان طبق آگهی
بیژن اسمعیلی 917985
آقای علی بهروزی 917985
امید ابراهیمی پویان 917985
مهناز عقبایی 917985
آقای مجید قره باغی اول 917985
آقای ابراهیم موسوی 9890682
آقای مهدی سوادلو 10891535

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 917985
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۰ شرکت تولی پرس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کدملی ۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به نمایندگی مهناز عقبایی به کدملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی علی بهروزی به کدملی ۰۰۴۰۷۹۳۲۸۱ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به نمایندگی مجید قره باغی اول به کدملی ۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولید دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ به نمایندگی امید ابراهیمی پویان به کدملی ۰۰۶۰۰۱۹۱۰۷ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها مالی با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۲۹۹۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091044
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام به شماره ثبت۹۰۰۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولی پرس به ش م ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ و شرکت سهامی عام کف به ش م ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ و شرکت تولید دارو تاکستان به ش م ۱۰۹۸۰۰۵۶۱۹۸ و شرکت کیوان به ش م ۱۰۱۰۰۴۲۲۵۰۹ و شرکت ارزش آفرینان سرمایه به ش م ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵ پ۱۶۶۳۰۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9890682
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۰۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای تولی پرس به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ گروه داروئی سبحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ شرکت پخش البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ شرکت تولید دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10891535
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۰۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.: اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11200114
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی البرز سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۴۰۶۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۸۹ مسعود بهزادپور به نمایندگی از شرکت بنزن شیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و بهرام منصورخاکی به نمایندگی از شرکت گروه داروئی سبحان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خلعتبری به نمایندگی از شرکت تجارتی پایور ایران بسمت عضو هیئت مدیره و اکبر غزالی به نمایندگی از شرکت تولی پرس بسمت عضو هیئت مدیره و اردشیر متقیان سلماسی به نمایندگی از شرکت تولیدارو بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه