شرکت سرمایه گذاری صافات (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101232238


شماره ثبت:
78369
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1368/10/19
آدرس:
تهران خ وصال شيرازي تقاطع خ طالقاني پ97 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا نقاشیان 10983512

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10983512
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صافات سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره۷۸۳۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۳۲۲۳۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال ۸۹ به تصویب رسید. حمیدرضا نقاشیان به ش ملی ۰۰۴۹۳۶۳۹۳۱ به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقاء گردید. محل تصفیه تهران خ وصال شیرازی تقاطع خیابان طالقانی پلاک ۹۷ کدپستی ۱۴۱۶۶۱۳۱۱۱ می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854256
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صافات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۲۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه مربوط به سال منتهی به ۱۳۹۵ بتصویب رسید. مدت تصفیه به مدت دو سال تمدید گردید. آقای حمیدرضا نقاشیان به کدملی ۰۰۴۹۳۶۳۹۳۱ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۱۱۴۸۶۴۳۵۵۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صافات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۲۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه مربوط به سال منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بتصویب رسید. مجمع ضمن تمدید مدت تصفیه برای مدت دو سال دیگر تمدید شد. آقای حمیدرضا نقاشیان به کدملی ۰۰۴۹۳۶۳۹۳۱ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۲۶۲۸۴۵۰۳۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه