شرکت صنایع یخچال سازی لرستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101118525


شماره ثبت:
66887
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1366/6/1
آدرس:
تهران خ مطهري خ شهيد علي اكبري كوچه آزادي پ 45 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
صادق صالحی 747995
کیوان کاظمی 747995
خسرو کاظم زاده 747995
فریدون الماسیان 9994737
آقای مصطفی بیرانوند 9994737
حجت خوشگواری فرد 9994737

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 747995
آگهی تصمیمات شرکت صنایع یخچال سازی لرستان بوژان سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۸۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۵۲۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون الماسیان به کدملی ۴۰۷۲۰۸۷۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سن بران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۷۴ به نمایندگی کیوان کاظمی به کدملی ۴۰۷۰۳۲۷۵۵۱ صادق صالحی به کدملی ۴۰۷۰۷۴۰۰۵۸ خسرو کاظم زاده به کدملی ۰۶۸۱۶۲۶۰۸۹ حجت خوشگواری فرد به کدملی ۴۰۷۰۲۵۲۶۲۲ مصطفی بیرانوند به کدملی ۴۰۷۰۷۵۶۴۷۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ کیوان کاظمی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و صادق صالحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۴۱۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994737
آگهی تصمیمات شرکت صنایع یخچال سازی لرستان بوژان سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۸۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۸۵۲۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون الماسیان به کدملی ۴۰۷۲۰۸۷۸۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سن بران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۷۴ به نمایندگی کیوان کاظمی به کدملی ۴۰۷۰۳۲۷۵۵۱ صادق صالحی به کدملی ۴۰۷۰۷۴۰۰۵۸ خسرو کاظم زاده به کدملی ۰۶۸۱۶۲۶۰۸۹ حجت خوشگواری فرد به کدملی ۴۰۷۰۲۵۲۶۲۲ مصطفی بیرانوند به کدملی ۴۰۷۰۷۵۶۴۷۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ کیوان کاظمی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و صادق صالحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه