شرکت کشت وصنعت دام وطیورگلشیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101084001


شماره ثبت:
63405
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1365/11/2
آدرس:
تهران ميدان ولي عصر (عج) مركز تجارت ايرانيان طبقه همكف پلاك 39 طبقه فوقاني 1593833397

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مسعود کاظمیان 13506322

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13506322
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت دام وطیورگلشیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۴۰۰۱

به موجب دستور قضایی شماره ۹۶۱۰۱۱۰۲۶۷۰۰۰۳۰۶ مورخ ۱۷/۰۳/۹۶ صادره از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی (ناحیه ۲۰) تهران آقای مسعود کاظمیان فرزند حسن به کدملی۱۲۸۶۵۰۳۶۹۸به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردید. نشانی محل تصفیه تهران میدان ولی عصر (عج) مرکز تجارت ایرانیان طبقه همکف پلاک ۳۹ طبقه فوقانی کدپستی ۱۵۹۳۸۳۳۳۹۷ تعیین گردید. پ۹۶۰۴۱۹۶۳۳۳۱۴۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه