کشت وصنعت دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی درخشانیه

شرکت کشت وصنعت دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی درخشانیه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100943042
تهران خ عباس آباد چهارراه بخارست ساختمان 390 طبقه همكف 1111111111
0
افراد
0
آگهی‌ها
67789
شماره ثبت
1362/6/17
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت وصنعت دامپروری و مرغداری و پرورش ماهی درخشانیه

آگهی های روزنامه رسمی


© 2019 - لیلاک