شرکت بسته بندی پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100679553


شماره ثبت:
54
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1354/4/26
آدرس:
استان قزوين شهر صنعتي البرز ميرداماد غربي خيابان حكمت نهم خيابان شيخ بهايي پلاك2 جنب گرانول قزوين 3431956781

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد شمشکی 14237912

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13258105
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و انحلال آن به تصویب مجمع رسیدو آقای احمد شمشکی کدملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به نشانی تهران خیابان ظفر روبروی بانک پارسیان پلاک ۴۳ طبقه ۳ کدپستی ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد. نشانی محل تصفیه استان قزوین شهر صنعتی البرز میرداماد غربی خیابان حکمت نهم خیابان شیخ بهائی پلاک ۲ جنب گرانول قزوین کدپستی ۳۴۳۱۹۵۶۷۸۱ می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237912
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۵۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شمشکی کدملی ۰۴۵۳۲۲۹۹۵۶ به نشانی تهران خیابان ظفر روبروی بانک پارسیان پلاک ۴۳ طبقه ۳ کدپستی ۱۹۱۱۸۴۷۱۱۱ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد. نشانی محل تصفیه استان قزوین شهرصنعتی البرز میرداماد غربی، خیابان حکمت نهم، خیابان شیخ بهائی، پلاک ۲، جنب گرانول قزوین کدپستی ۳۴۳۱۹۵۶۷۸۱ می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۱۶۱۳۱۱۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه