گروه سرمایه گذاری البرز

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100443908
تهران ميدان آرژانتين خيابان الوند كوچه آويز پلاك 5 1516914611
11
افراد
22
آگهی‌ها
11168
شماره ثبت
1345/10/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 599887
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۱ غلامرضا شافعی به کد ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶ به جای ناصر محمدی به نمایندگی از شرکت تولی پرس سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کد ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ بنمایندگی شرکت البرز دارو بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۹۵۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648106
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرزسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۸۳۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649239
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۴۸۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939388
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
با استناد در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ موضوع فعالیت بشرح ذیل تغییر یافت: سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: ۱ ۱ تهیه، تولید، واردات و صادرات، توزیع انواع مواد اولیه و انواع محصولات داروئی، مکمل‌های غذایی، داروئی، شیمیایی، تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی و فعالیت‌های وابسته به آنها ۲ ۱ تاسیس هر نوع کارخانه موسسه یا شرکت جهت واردات ساخت توزیع و فروش هرگونه مواد اولیه و محصولات داروئی شیمیایی آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی ۳ ۱ انواع فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی (اعم از صادرات و واردات) خرید و فروش هرگونه کالا و پخش و توزیع هرگونه کالا ۱ ۴ سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوطه به شرکت‌های سرمایه گذاری ۵ ۱ ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاوره سرمایه گذاری سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و نمایندگی شرکتهای خدمات بیمه‌ای ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق. ۱ ۲ خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ ۲ خدمات طراحی مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ ۲ انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی، فنی، علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۴ ۲ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت ۵ ۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۶ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۷ ۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی اجرائی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق: ۲ ۳ انبارداری، بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی توزیع و فروش محصولات ب موضوع فعالیت‌های فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز، ۲ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیرموضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد ۴ سرمایه گذاری در سایر دارائی‌ها از جمله دارائی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۲ ۵ تامین مالی بازرگردانی و اوراق بهادار ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوط را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد نام شرکت به گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) تغییر و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره که مطابق اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تنظیم گردیده به تصویب رسید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۲۹۵۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094840
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۴۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351437
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به نمایندگی آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت دارویی برکت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ به نمایندگی آقای عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی آقای محمدمهدی مفتح به شماره ملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به نمایندگی آقای مصطفی شهریاری به شماره ملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۷۷۶۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503827
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام شماره ثبت ۱۱۱۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. شرکت دارویی برکت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۳۵۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102192
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا شافعی به کدملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶ به نمایندگی شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مفتح به کدملی ۰۳۸۱۵۱۳۴۱۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی شهریاری به کدملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260993
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: حمیدرضا جمشیدی به کدملی ۲۵۵۹۴۹۸۰۶۵ بنمایندگی از ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید چراغعلی به کدملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضوانی فر به کدملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۵۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ناصر محمدی به کدملی ۱۵۳۲۵۱۷۶۵۳ بنمایندگی از شرکت تولی پرس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ و مصطفی شهریاری به کدملی ۵۴۱۹۵۳۱۹۰۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10647780
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام. شرکتهای البرز دارو و تولی پرس و سرمایه گذاری اعتلاء البرز و گروه دارویی سبحان. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11003421
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور سرید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کدملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11131636
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۱۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۸۹ ساسان منوچهری به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اشرف افخمی به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی سیدهاشمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به سمت عضو هیئت مدیره و نصراله فتحیان به نمایندگی از شرکت البرز دارو به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا شبستری به نمایندگی از شرکت تولی پرس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756297
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۶۱۰۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به نمایندگی غلامرضا شافع ی به شم اره ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی برکت به شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ به نمایندگی عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرک ت سرمایه گ ذاری مل ی ای ران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی سیدیاسرمهدی ابوترابی فرد به شماره ملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به نمایندگی نصراله فتحیان دارای به شم اره ملی ۴۶۵۰۳۱۱۰۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۱۳۱۱۳۰۶۲۱۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881549
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز۸۳۸۶/۱۲۲مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - شرکتهای دارویی برکت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳، گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵، البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب دند. پ۹۵۰۴۰۸۲۳۶۶۶۹۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000154
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۱۵۰ , ۱۲۲ مورخ ۷/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شافعی دارای کارت ملی شماره ۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶ به نمایندگی شرکت البرزداروشناسه ملیشماره ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان رئیس هیات مدیره عبدالمجید چراغعلی دارای کارت ملی شماره ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ به نمایندگی شرکت دارویی برکت دارای شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره سید یاسرمهدی ابوترابی فرد دارای کارت ملی شماره ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره محمدعلی میرزا کوچک شیرازی دارای کارت ملی شماره ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان عضو هیات مدیره محمد رضوانی فر دارای کارت ملی شماره ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورت جلسه هیات مدیره مورخ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ و بند ۱۸ مصوبه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۶۱۳۷۰۶۲۸۰۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090083
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۶۸/۲۳۲۸۶۷ , ۹۵۹ مورخه ۱۸/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۶۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۶۰۰۱۰۰۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و مبلغ ۴۷۵۹۰۲۶۹۱۰۰۰ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و مبلغ ۲۴۰۹۷۳۰۹۰۰۰ ریال از محل پرداخت نقدی طی گواهی شماره ۷۳۶/۲۶۵۶ مورخه ۱۵/۷/۹۵ بانک مسکن شعبه البرز تهران پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۰۸۰۳۸۸۱۸۴۹۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501569
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۴۱۷۱۶۵۳۵۲۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550500
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و تفوزض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۱۰/۹۵ و مجوز شماره ۳۱۰۱۴۶ , ۹۶۹ مورخه ۳۱/۴/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۶۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۱۰۰۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده به مبلغ ۴۸۱۴۰۰۵۸۵۳۰۰ ریال و ملغ ۱۸۵۹۹۴۱۴۷۰۰ ریال نقدی طبق گواهی شماره ۲۸۹/۱۰۳۹ مورخ ۲۶/۴/۹۶ بانک پارسیان شعبه حافظ تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۶۰۵۱۷۷۳۹۴۹۹۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911818
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۱۲۷۸ , ۱۲۲ مورخ۱۲/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس غلامرضا شافعی به شماره ملی ۱۵۸۲۰۴۱۳۲۶ به نمایندگی شرکت البرزدارو سهامی عام دارای شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو و رئیس هیات مدیره آقای دکتر عبدالمجید چراغعلی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ به نمایندگی شرکت گروه دارویی برکت سهامی عام دارای شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳بعنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای سید یاسرمهدی ابوترابی فرد به شماره ملی ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره آقای بهمن زندیه به شماره ملی ۶۲۲۹۹۶۳۰۲۷ به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان سهامی عام دارای شناسه ملی شماره۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۰۴۵۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی عام دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در اجرای ماده ۴۱ اساسنامه شرکت حدود اختیارات و مسئولیتهای مدیرعامل شرکت بشرح زیر تعیین گردید: الف وظایف و مسئولیتهای کلی: اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره و یافتن شیوه‌های عملی اجرای مصوبات مزبور. نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی با حق توکیل به غیر و حل و فصل آنها. ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت. تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی. تهیه گزارش عملکرد شرکت در هر سه ماه و شش ماه یکبار و تسلیم آن به هیات مدیره. تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت در هر سال و ارائه آن به هیات مدیره جهت تأیید و تصویب نهائی. نظارت مستمر بر شرکتهای وابسته و کنترل عملیات آنها با توجه به اهداف کلی از تأسیس شرکتها و مفاد اساسنامه آنها و گزارش موارد مهم بنا به تشخیص مدیرعامل به هیات مدیره. ب برنامه ریزی: انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تهیه و تدوین استراتژی‌ها و خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شرکت با توجه به اهداف و موضوع آن و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب نهائی. انجام برنامه ریزی لازم جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت. انجام برنامه ریزی لازم بمنظور تأمین و جذب منابع انسانی مورد نیاز شرکت. ارزیابی مستمر از روند فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه و پیشنهاد تصحیح خط مشی‌ها و استراتژی‌های تعیین شده و ارائه گزارشات لازم به هیات مدیره. تعیین و شناخت اثرات قوانین و مقررات جدید بر فعالیت و اهداف شرکت و ارائه پیشنهاد لازم به هیات مدیره در این رابطه. برنامه ریزی و هماهنگی بین قسمتهای مختلف شرکت بمنظور تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن جهت سیر مراحل تصویب. شناخت فرصت‌های سرمایه گذاری مطلوب و یافتن ایده‌های مناسب. ج کنترل و نظارت: کنترل و نظارت مداوم بر حسن جریان فعالیت کلیه قسمتهای شرکت و هدایت و راهبری آنها در جهت هماهنگی با سایر قسمتها بمنظور تطابق با سیاستها، خط مشی و بودجه مصوب شرکت. برقراری سیستم کنترلی و نظارتی از طریق استقرار سیستم ‹‹گزارشات مدیریت›› بمنظور دسترسی سریع به آمار، ارقام و اطلاعات مالی و عملیاتی از نتیجه فعالیت و عملکرد شرکت و کلیه شرکتهای تابعه و مقایسه آنها با بودجه‌های مصوب و تجزیه و تحلیل روند حرکت هر شرکت و ارائه نتایج حاصله به هیات مدیره هر سه ماه یکبار. استقرار ‹‹ سیستم‌های کنترلی داخلی ›› مناسب بمنظور حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمتهای مختلف شرکت و همچنین اجرای بموقع مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت. ایجاد و استقرار سیستم‌های مکانیزه در واحدهای مختلف شرکت بمنظور تجزیه و تحلیل سریعتر اطلاعات و ایجاد سرعت بیشتر در اتخاذ تصمیمات توسط مدیریت. د امور مالی و اداری: انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و مصوبات هیات مدیره و اختیارات مفوضه با رعایت آئین نامه‌های مربوطه. تهیه و تنظیم آئین نامه‌ها و دستورالعملهای داخلی، مالی و اداری و نظام پرداخت‌های شرکت جهت ارائه آن به هیات مدیره و طی مراحل تصویب. تهیه و تنظیم برنامه‌های مصوب برای حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول شرکت. پیشنهاد و ارائه نمودار سازمانی مناسب و تعیین شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای قسمتهای مختلف شرکت به هیات مدیره جهت سیر مراحل تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات. تدوین برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان (بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) در داخل کشور بمنظور ارتقاء دانش حرفه‌ای و مهارت‌های تخصصی کارکنان و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب نهائی. تهیه و اجرای طرحهای رفاهی بمنظور حمایت و حفظ نیروی انسانی موجود شرکت و ایجاد انگیزه‌های لازم جهت جذب نیروی کارآمد مورد نیاز. ‹‹ حدود اختیارات ›› الف اختیارات پرسنلی: انتخاب، استخدام، جایگزینی، انتصاب، انفصال و اخراج کارکنان و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز قسمتهای مختلف شرکت براساس نمودار سازمانی مصوب در قالب بودجه مربوطه و تعیین پست سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات هر یک از کارکنان با توجه به نمودار سازمانی و آئین نامه استخدامی شرکت. تعیین حقوق و مزایای پرسنل. تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از خدمت کلیه کارکنان و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. پرداخت عیدی و پاداش و کارانه به کارکنان. تصویب نهائی مرخصی بدون حقوق کارکنان. اعزام کارکنان به دوره‌های آموزشی و تخصصی داخلی. اعطاء وام و تسهیلات رفاهی به کارکنان. ب اختیارات مالی: دستور انجام هزینه‌های جاری شرکت با توجه به سقف بودجه مصوب به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و همچنین رعایت آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و انعقاد قراردادهای لازم حسب مورد. انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و انعقاد قرارداد‌های مربوطه با رعایت بودجه مصوب تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و آئین نامه معاملات. انجام معاملات مربوط به خرید و فروش سهام شرکتها و نقل و انتقال سهام آنها. سپرده گذاری نزد بانکها و یا ابطال سپرده‌های بانکی موجود شرکت حسب شرایط نقدینگی از طریق حسابهای بانکی شرکت. صدور مجوز پرداخت وجوه موقت به شرکتهای تابعه با توجه به ضرورتهای پیش آمده. امضاء کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها و بروات به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره. امضاء کلیه قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره. تبصره: مدیرعامل میتواند با تصویب هیات مدیره حق امضاء خود را در موارد خاص یا بطور محدود به اشخاص دیگر واگذار نماید. تأیید نهائی و صدور دستور خرید اموال منقول و خدماتی که به تشخیص واحد مربوطه منحصر بفرد بوده و بایستی از شمول استعلام بهاء و مناقصه مستثنی باشد. ج حدود و اختیارات در امور مربوط به شرکتهای تابعه و وابسته: عزل و نصب اعضاء موظف هیات مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. عزل و نصب اعضاء غیر موظف هیات مدیره شرکتهای تابعه و وابسته. تعیین نمایندگی در مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیمات لازم در مجامع عمومی عادی و فوق العاده. تعیین حقوق، دستمزد و حق الزحمه اعضاء هیات مدیره در شرکتهای تابعه. پرداخت پاداش عملکرد اعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه با اطلاع هیات مدیره. د اختیارات اداری و حقوقی: انجام کلیه مکاتبات اداری جاری با سازمانها، ادارات، شرکتها و مؤسسات مختلف. صدور و امضاء کلیه احکام استخدامی کارکنان. صدور و امضاء کلیه احکام مربوط به ترفیعات، تنبیهات، خاتمه خدمت و موافقت نهائی با استعفاء کارکنان شرکت. تدوین و اعمال مقررات انضباطی از جمله ضوابط حضور و غیاب کارکنان. اتخاذ تصمیم درزمینه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، مالی، مالیاتی، اقتصادی و بازرگانی. اقدام و انجام کلیه دعاوی حقوقی و قانونی به نیابت و وکالت از طرف شرکت در مراجع ذیصلاح بمنظور رعایت صرفه و صلاح و حفظ و نگهداری از اموال شرکت. تبصره: مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف، مسئولیتها و حدود اختیارات خود را به هر یک از معاونین و مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۶۱۲۱۳۲۹۱۵۴۶۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077770
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبصره ذیل به ماده ۵۸ اساسنامه الحاق گردید: اندوخته سرمایه‌ای: خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. پ۹۷۰۳۲۷۹۹۸۲۷۳۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174070
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷و مجوز شماره ۳۷۸۴۹/۱۲۲مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه دارویی برکت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۶۴۳و البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶و سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵و گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۵۲۷۹۲۷۱۵۴۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14240596
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۶ و مجوز شماره ۰۴۸/۳۸۴۳۲۳ , ۹۷۹ مورخه ۰۲/۰۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۳۷۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۷۰۰۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل محل مطالبات حال شده سها مداران بمبلغ ۵۶۳۲۰۱۰۶۴۸۱۰ ریال و مبلغ۳۶۷۹۸۹۳۵۱۹۰ ریال نقدی بموجب گواهی بانکی بشمار ه ۱۰۳۹۱۲۷۰ مورخه ۲۱/۰۶/۹۷ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۷۰۷۱۰۹۰۵۲۷۲۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک