آگهی تصمیمات در شرکت سالمین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

آگهی تغییرات

سالمین (شرکت سهامي عام)


به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۹ شرکت که در تاریخ ۳/۶/۱۳۸۹ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل در آن اتخاذ گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به سمت بازرس برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ شرکت اعتبار صنایع کیش (بامسئولیت محدود) به نمایندگی یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت‎مدیره؛ شرکت کاوشگران کیش به نمایندگی امیرحسین تقدیسی به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره؛ شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به نمایندگی رحمت اله شفائی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت شیرین عسل به نمایندگی اصلان نوری به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پخش سراسری ایران (سهامی خاص) به نمایندگی رامین جعفری علمداری به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تائید مجمع قرار گرفت. ثبت اسناد ساوه
353
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک